Voetbal

Champions Battle op Familiedag Zeerobben

Op de zaterdagmiddag vond er als toevoeging aan het programma van de Familiedag een bijzondere erewedstrijd plaats: De Champions Battle. Een wedstrijd van 2x30 minuten tussen de kampioensteams van Zeerobben uit de seizoenen 2012-2013 (kampioen 3e klasse) en 2016-2017 (kampioen 2e klasse). 

 

Het initiatief voor deze wedstrijd was afkomstig van de beide trainers van de respectievelijke teams, Inne Schotanus en Arjen Postma en opgezet als erewedstrijd bij het afscheid van de in november 2021 afgetreden voorzitter Johannes Woudstra. Hij was voorzitter gedurende de periodes dat beide trainers bij Zeerobben actief waren en ze hebben dus logischerwijs intensief met Johannes samengewerkt. Dat zij tijdens de ALV destijds bij het afscheid van “hun” voorzitter niet aanwezig konden zijn vanwege de toen geldende Coronaregels, voelde voor hen als erg onbevredigend. En dus bedachten ze dit afscheidsgebaar en vonden er bij het bestuur en beider toenmalige leider Wiebe Attema enthousiasme en medewerking voor om deze wedstrijd dan te programmeren tijdens de Familiedagen 2022. 

Voorafgaand aan deze wedstrijd mocht de scheidende voorzitter eerst nog samen met kleindochter Nina onder toeziend oog van verdere familie en vele toeschouwers het naambordje van de Johannes Woudstra Tribune onthullen. Tijdens zijn afscheid op de ALV van 29 november had het bestuur al besloten om de huidige tribune op het hoofdveld de naam van Johannes Woudstra te geven. Dit als dank voor zijn tien jaar lange voorzitterschap en zijn enorme inzet en betrokkenheid bij de club in de periode daaraan voorafgaand. En zo kwam Woudstra op de stralende familiedagen in een mooi rijtje terecht. De namen van onder andere Wolter Bakker, Iede Bode, Piet Waaijer en Tinus Booij werden al aan de club verbonden en daar komt dus nu de Johannes Woudstra Tribune bij. Een mooi gebaar van de club waar de scheidende voorzitter terecht meer dan trots op kan en mag zijn. En de leden ook.

|Doorsturen

BuienradarAgenda