Sport

Boeiende Eproline-partij met hoogstaand spel

De Eproline kaatspartij, die afgelopen zondag op het knusse Eendrachtterrein werd gespeeld, staat al vele jaren op de wedstrijdkalender van de Harlinger kaatsvereniging. Ook dit keer waren er weer mooie sportartikelen beschikbaar gesteld door Eelke en Antje van der Wal, eigenaren van Eproline uit Heerenveen, specialist in logo- en lettertechniek.

Door Ubbo Posthuma

Alle prijswinnaars van de Eproline-partij. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Omstreeks 10.30 uur keken oud-voorzitter Jan Nieuwenburg en bestuurslid Douwe Broersma naar de lucht, waar donkere wolken zich samenpakten. Toch besloten ze het startsein te geven en de eerste zes parturen (op een lijst van elf) bonden de strijd met elkaar aan. Er werd gespeeld in drie perken. De winnaars gingen door naar de tweede omloop winnaarsronde en de verliezers naar de herkansingsronde. Later op de dag zou er toch nog een flinke bui vallen. Maar de kaatsers lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en de uitstekend verzorgde grasmat kon het hebben.

 

Na twee omlopen te hebben gewonnen, kaatsten op de laatste drie in de winnaarsronde de parturen 3 met Steven Nesse, Justin Haarsma en Tygo Kalkhuis, tegen partuur 11 met Lammert Stellema, Kaylee Kwast en Samantha Brussaard. Partuur 11 had in de eerste omloop een staand nummer en zegevierde na een zware partij in de tweede omloop, met het gevolg dat men tegen Steven, Justin en Tygo niet voldoende tegenstand meer kon bieden.

Partuur 3 plaatste zich dan ook vlot met een stand van 5-0 en 6-2 voor de finale.

Hierin werd partuur 8 bestaande uit Eddy Sjollema, Sebastiaan Adema en Anne Wind de tegenstander. Door het geringe krachtsverschil werd het een mooie en spannende partij met cruciale momenten op de standen 6-6. Het eerste bordje werd op 6-6 door Justin met een retourslag tot in het perk veroverd, 0-1. Het werd een gelijk opgaande partij waarbij om de beurt een bordje werd veroverd en ook wel eens werd weggegeven, zoals op de stand 2-2 en 6-6 toen Eddy zijn opslagbal voor sloeg (2-3). Op de stand 4-4 en 6-6 herhaalde Justin zijn kunstje van het eerste bordje en werd het 4-5. Partuur 8 kwam weer langszij, maar verloor uiteindelijk toch op de stand 5-5 en 4-6.

 

In de herkansingsronde ging de finale tussen de parturen 7 met Willem Zeilmaker, Stefan Quisenaerts en Dennis Schoot tegen partuur 4 met Steven Breimer, Bennie Zeilmaker en Evelyn Knier. Hierbij moesten Willem, Stefan en Dennis ondanks hun strijdlust hun meerdere erkennen in een degelijk kaatsende Steven, tactisch sterk kaatsende Bennie en uitstekend kaatsende Evelyn (2-5 en 4-6).

 

Alvorens de prijzen bestaande uit trainingspakken, sporttassen en sportrugzakken aan onderstaande prijswinnaars door Jan Nieuwenburg werden uitgereikt, werden eerst alle vrijwilligers en ook clubscheidsrechter Age Tichelaar bedankt voor hun inzet. Vervolgens richtte hij zijn dankwoord tot de familie Van der Wal voor het beschikbaar stellen van de prijzen en onderstreepte dat met klein ‘tuutsje’ en een bloemetje voor mevrouw Antje van der Wal.

 

Uitslag winnaarsronde

1) Partuur 3, Steven Nesse, Tygo Klakhuis en Justin Haarsma

2) Partuur 8, Anne Wind, Eddy Sjollema en Sebastiaan Adema

3) Partuur 11, Lammert Stellema, Kaylee Kwast en Samantha Brussaard. 

 

Uitslag herkansingsronde

1) Partuur 4, Steven Breimer, Bennie Zeilmaker en Evelyn Knier

2) Partuur 7, Willem Zeilmaker, Stefan Quisenaerts en Dennis Schoot.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda