Voetbal

Bijzondere ALV Zeerobben

Afgelopen maandag ontpopte de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Zeerobben zich tot een bijzonder soort Goed Nieuws Show. Debuterend voorzitter Sander Alberda leidde de ruim meer dan 100(!) bezoekers langs een parade van mooie berichten. 

Dat begon al bij de inleiding met de aankondiging van de nieuwe sponsoren voor de dames- en meidenafdeling, Botanic-Sun, Windmolenpark De Riedpolder en MDM en kreeg een vervolg in de presentatie van de jaarcijfers door scheidend penningmeester Peter Jaspers. Zijn als vanouds uitgebreide en tegelijkertijd heldere verslag van het boekjaar 2021/2022 leidde tot de conclusie dat Zeerobben een goed jaar gehad heeft en de toekomst vanuit een gezonde financiële positie met vertrouwen tegemoet mag zien. 

 

Koninklijke onderscheiding Thijs de Vries

Onbetwist hoogtepunt van de avond was de Koninklijke onderscheiding die Burgemeester Ina Sjerps mocht toekennen aan oer-Zeerob Thijs de Vries, daarmee op gepaste wijze uitdrukking gevend aan de enorme waarde die hij in meerder vrijwilligersfuncties gedurende meer dan 50(!) jaar voor Zeerobben had. Meer hierover elders in deze krant.

 

Bijzondere Leden

De Wolter Bakker Trofee voor een opvallende vrijwilliger werd dit jaar toegekend aan Mathijs Vrieswijk, als jeugdleider bij met name de lagere teams een inspirerende gangmaker voor zijn jongens en tegelijkertijd steunpilaar voor het Jeugdbestuur. Een model-vrijwilliger en dus terecht winnaar van deze eervolle erkenning.

Scheidend penningmeester Peter Jaspers werd benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn jaren als penningmeester en de bijzondere bijdrage aan de commissie die de uitbreiding van het clubgebouw in 2009 wist te realiseren.

De titel Erelid van de vereniging is weggelegd voor personen die zich gedurende een hele lange tijd in bestuurs- en vrijwilligersfuncties dienstbaar hebben gemaakt aan de club en daarbij (onbezoldigd) opvallende prestaties hebben geleverd. En dus was er geen enkele twijfel bij alle aanwezige leden om het voorstel van het bestuur om Frans Bode tot Erelid te benoemen met luid applaus en bij acclamatie te bekrachtigen. Clubfotograaf en PR-goeroe Frans treedt daarmee toe tot een groep Zeerobben waar ook zijn vader, oud-voorzitter Ide Bode al toe behoorde. Een gebeurtenis die in dit geval op de gevoelige plaat werd vastgelegd door dochter Meike Bode. Wellicht de eerste stappen van de volgende generatie Bode op weg naar het erelidmaatschap?

 

Accommodatiezaken

Een kleine smet op de verder louter positieve berichtgeving bleek de vertraging die wordt opgelopen met de renovatie van de kleedaccommodatie. Diverse tegenslagen in de uitvoering maken dat het nog wel tot na de winterstop kan duren alvorens Zeerobben haar leden en gasten kan verwelkomen in een up-to-date kleedgelegenheid. 

Naast de ontwikkelingen rond de verbouwing, bood bestuurslid Geert Jan de Groot de leden nog zicht op hopelijk goede en verduurzamende ontwikkelingen met betrekking tot de veldverlichting en een nieuwe kunstgras toplaag voor het D-veld in de Froonacker Van de Witte Arena. 

Het afsluitende onderwerp bleek een signaal om de vinger aan de pols te houden in een verder voor Zeerobben goede tijd van ledengroei, toenemende ondersteuning van sponsoren, mooie en soms zelfs zeer aansprekende sportieve prestaties en een gezonde financiële positie. Als voetbal je sport is, is Zeerobben je club!

|Doorsturen

BuienradarAgenda