Sport

BB-partij bij biljartvereniging Centraal

Verdeeld over twee donderdagavonden speelden in een maatpartij de biljarters van Centraal om berenburg van een bekend merk. Er is in zo’n maatpartij altijd veel strijd, veel spanning en vele krachttermen vliegen in het rond als het niet even mee zit en voor een aantal zat het niet mee, dus kon je dat duidelijk horen. 

De partij moest besloten worden met een driebander en dat levert altijd verrassingen op. Een aantal partijen werden beslist met één carambole verschil, die driebander dus. De loting had geleid tot een aantal mooie en verrassende combinaties. Hoewel je van te voren een inschatting maakt over de sterkte van sommige duo's, komt die verwachting bijna nooit uit.

Nico Outhuyse en Jan Faber waren twee outsiders en iedereen ging er van uit dat deze twee weleens hoge ogen konden gooien. Ze gooiden wel maar niet zo hoog. Wel wonnen ze van de latere winnaars en dat moet dan maar een schrale troost zijn. Ze eindigden als zevende.

Richard Zeinstra en zijn kompaan Frank Ploeg speelden beide avonden ver onder hun kunnen, wat leidde tot veel hoofdschudden bij Richard, vergezeld van duidelijke woorden en ondanks de opbeurende woorden van zijn maat Frank werd het niet beter en een zesde plaats was hun deel. Op de vijfde plaats eindigden Theo Kalksma en zijn trouwe maat Jan Outhuyse. Soms dacht je: nu gaat het gebeuren, er werden mooie caramboles gemaakt en dan werden de simpelste ballen gemist. Jan moet weleens denken dat wat meer gang, alles is.

Op de vierde plaats eindigden Corrie Hobma en Harrie van der Slacht. Qua overwinningen gelijk met de bovenste drie, echter in hun verliespartijen kwamen ze meer caramboles te kort. Op de eerste avond stonden ze er prima voor. Hun minpunt was de grote nederlaag tegen Henk Metz en Ane van der Meer.

Als derde eindigden het duo Foppe W. Molenaar en Theo Outhuyse. Ze moesten de meeste caramboles maken. Ze verloren gedecideerd van Henk en Guus en maar kwamen één driebander tekort tegen Harrie en Corrie. Ze wonnen vier partijen.

De eerste avond was Ane van der Meer door werkzaamheden afwezig. Om hem toch mee te laten doen werd gekozen voor een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Samen met Guus van der Hoop Gerritsen en Henk Metz speelde Ane om en om met zijn maten. Dit leidde tot een tweede plaats. Er werden twee partijen verloren met een klein verschil, over beide avonden kwamen ze een paar caramboles te kort voor de overwinning.

Niemand had van te voren zijn geld gezet op de latere winnaars. Ze gingen echter volop de strijd aan. Die twee waren Ido Homminga en zijn collega Jan van Hout en deze laatste zou in een aantal partijen ver boven zichzelf uitstijgen en maakte twee keer de beslissende driebander of het niets was. Ido sloeg het glimlachend gade. Ook zij wonnen vier partijen, ze kwamen echter maar twee caramboles te kort. Dus Ido en Jan met stip op één.

De voorzitter reikte na afloop aan de eerste drie de flessen berenburg uit.

|Doorsturen