Nieuws

Zoutboring onder Waddenzee op diepste punt

HARLINGEN - Na twee mislukte boringen heeft Frisia Zout het diepste punt bereikt. Waarschijnlijk worden de ‘productiebuizen’, waarmee zout wordt opgepompt, vanaf komend weekend geplaatst.

De productiebuizen liggen bij HOV Harlingen te wachten: 4980 meter tot aan het eind van het boorgat. Dit loopt vanaf het terrein van Frisia met een s-bocht en het eind zit verticaal ongeveer drie kilometer diep. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

“Je kunt rustig zeggen dat het een spannende tijd was”, zegt technisch directeur Bart Hendriks. De boring naar zout onder de Waddenzee is begin november 2019 begonnen, en de zoutwinning zou in april of mei beginnen. Maar toen er een buis klem kwam te zitten, moest het boorbedrijf dat Frisia inhuurt een deel van het traject, via een ‘sidetrack’, opnieuw boren. De HC berichtte daar begin juni over, toen opviel dat de boortoren er nog steeds stond. 

Wat Frisia Zout toen niet vertelde: het was de tweede keer dat de boring mislukte. Dat blijkt uit informatie van Geologische Dienst Nederland (GDN), een onderdeel van TNO, dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat informatie verzamelt over energie en delfstoffen in de diepe ondergrond. In februari, na ongeveer drie maanden boren, ging het mis met boorplatform T-46 van KCA Deutag en de GDN noteerde ‘technisch mislukt’.

Bij het groter maken van het boorgat, is het mis gegaan, vertelt Hendriks desgevraagd. Er werd ongewild een ‘sidetrack’ gemaakt. De boring kwam dus op een verkeerd spoor, onder het bestaande gat. Daarna ging KCA Deutag verder via een sidetrack, een zijspoor van de oorspronkelijke boring.

Later kwam er dus een buis vast te zitten, en ging de boring andermaal verder op een zijspoor. “Die is nu wel gelukt”, zegt Hendriks. Deze week werd het boorgat ruimer gemaakt en mogelijk wordt er dit weekend begonnen met plaatsen van productiebuizen. Naar verwachting begint de productie eind augustus/begin september. Dat begint rustig aan, voor het ontwikkelen van een caverne (een holle ruimte). Na ongeveer een half jaar kan Frisia dan grotere hoeveelheden gaan winnen.

Doordat er is afgeweken van het oorspronkelijke traject, is het eindpunt ongeveer 200 meter zuidelijker komen te liggen, en iets dichter bij de kust van Harlingen. Frisia heeft een vergunning voor zoutwinning tot 2052, die nog drie andere cavernes toestaat. Als Frisia deze in gebruik wil nemen, zal er opnieuw een boortoren naar Harlingen komen. Of Frisia ze ook alle vier zal benutten, is nog de vraag. “Dat hangt af van het succes van de eerste caverne”, zegt Hendriks. “We moeten nu eerst geld gaan verdienen.”

Hoeveel heeft het oponthoud gekost? “We vinden het niet prettig om dat in de media te melden”, zegt Hendriks. “Maar het was zeker duurder door al die vertraging.” 

De aanleg van een extra meetnet in de binnenstad, om mogelijke bodemdaling te registreren, heeft ook vertraging opgelopen. Het meetnet komt in diverse historische panden en zou vóór de zoutwinning klaar zijn, om de nul-situatie in kaart te brengen. Maar het staat nu gepland voor het najaar. Dan komt er ook een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.

|Doorsturen

BuienradarAgenda