Nieuws

Zo’n stukje van Marten Blom: Klokkendieven

Klokkendieven

Op veler verzoek schrijf ik bij deze nog een stukje over de klokkendieven. Het ontbreekt op internet bepaald niet aan informatie over deze bijnaam voor mensen uit Franeker. Alleen valt het wel op dat het telkens dezelfde informatie is, steeds weer iets anders geformuleerd. Er wordt meestal simpelweg verteld dat dit teruggaat naar de middeleeuwen, toen de Franekers de kerkklok probeerden te stelen of daadwerkelijk stalen. Bladerend door diverse internetpagina’s wordt het me niet duidelijk of die klok nu van de kerktoren van Harlingen, de dom van Almenum (die vroeger op de plek van de grote Hervormde kerk stond) of van de kerk van Tzum werd gestolen.

Eén site maakt het wel erg bont. Volgens deze site zouden de Franekers in de middeleeuwen Harlingen overvallen en zelfs geplunderd hebben. Dit zou gedurende een conflict zijn geweest tussen de Vetkopers en de Schieringers, waarbij de Harlingers bij de Vetkopers hoorden en de Franekers bij de Schieringers. De Franekers maakten zich vervolgens uit de voeten met de klokken van de Dom van Almenum. Daarom zou het stadswapen van Franeker ook een kerkklok bevatten. Anderen keren dat weer om, die zeggen dat die bijnaam juist is afgeleid van die klok in het stadswapen. Beetje een geval van duh. Tenslotte wordt er opgemerkt dat het ook nog mogelijk is dat het om de klokken van Tzum ging.

Nu vond ik wel een verhaal over kerkklokken in Tzum, maar dat ging niet over klokkendieven. Dat ging over wie de langste toren had. Tzum zou de langste kerktoren van Friesland hebben. Twee snoodaards uit Oldeboorn kwamen de kerk van Tzum opmeten met een touw, teneinde een nog hogere toren te bouwen. Toen gingen ze een tukje doen in de lokale herberg, waar de lokale waardin stiekem het touw een flink stuk korter sneed, waardoor de kerk van Oldeboorn ook een flink stuk korter dan die van Tzum werd.

Waar ik ook achter kom, is dat inwoners van Sneek en Delfzijl ook klokkendieven worden genoemd. En: inwoners van Oudewater. Wat is daar dan bijzonder aan? Wel, dat is de bakermat van mijn familie, de Blommen. Hoewel de bewoners van Oudewater eerder ‘Geelbuiken’ worden genoemd, is een meer historische naam klokkendieven, omdat de klok en om preciezer te zijn: het carillon van Woerden, gestolen zou zijn door Oudewaterse schurken. Maar je staat toch niet graag bekend als dieven. Gelukkig kwam later de touwbaan in Oudewater, waar de langste touwen gevlochten werden; als je daar aan werkte, bezorgde het touw je ter hoogte van je middel een gele buik. En een betere bijnaam. Nu, na 400 woorden te hebben geschreven, weet ik eigenlijk nog niets. Maar we weten wel weer een heleboel andere dingen.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda