Nieuws

Zeezwembad naast Zuiderpier haalbaar (en in de Willemshaven niet)

HARLINGEN - Een zeezwembad in de Willemshaven is niet haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Adonin uitvoerde in opdracht van gemeente Harlingen. Een zwembad ten zuiden van de Zuiderpier is volgens Adonin wel haalbaar. Het gaat om een drijvende zwemsteiger.

Een idee voor een drijvende zwemsteiger.

Deze drijvende zwemsteiger beweegt mee met de getijden en kan in de winter worden verwijderd. Het bad moet een visuele relatie krijgen met het strand. De aanlegkosten zijn afhankelijk van grootte en uitvoering en worden geschat op 3 tot 5 miljoen euro. De aanlegkosten voor een zeezwembad in de Willemshaven zijn geschat op 10 tot 20 miljoen euro. De onderhoudskosten voor het buitendijkse bad zijn volgens Adonin relatief laag vergeleken met een bad in de Willemshaven.

De drijvende variant aan de Zuiderpier zal verder uitgewerkt worden. Naar verwachting ligt er in januari 2023 een ontwerp. Na toetsing en goedkeuring van het ontwerp zal de uitwerking plaatsvinden in een bouwteam, in overleg met Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Naar verwachting komt de gemeente Harlingen in het tweede kwartaal van 2023 met meer informatie over het ontwerp en de realisatie.

Er zijn verschillende opties voor de Willemshaven onderzocht: een vast bad, een drijvend bad met vaste bodem en een drijvende steiger zonder vast bodem. Doordat de bodem van de Willemshaven verontreinigd is, zou dit eerst gesaneerd moeten worden als er een bad met bodem gebouwd zou worden. Bij een bad zonder bodem zou de verontreiniging verspreid worden in het zwemwater. Daarnaast speelt waterdiepte een rol: bij laagwater zou het een bad worden met een ‘ondiepe periode’ en baggeren heeft negatieve invloed op de primaire waterkering. De waterkwaliteit blijkt ook niet geschikt te zijn. Slib zorgt voor aangroei en dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en intensief (en duur) onderhoud. Daarnaast is er sprake van lozingen van schepen. Verder zouden er maatregelen genomen moeten worden om de invloed van beroepsvaart te ondervangen, zoals een aanvaringsbeveiliging.

Een idee voor een drijvende zwemsteiger uit een andere hoek.

De mogelijke locatie.

|Doorsturen

Wayan Suparta

2022-11-23 13:36:42

Maak maar een gewoon openluchtzwembad dan dien we al gek genoeg hè.   Ik meen dat er nog ergens hier in Harlingen zo een zwembad is.   Doe daar maar wat nuttigs mee.....

A koning

2022-11-24 11:23:33

Weggegooid geld in een stad met een voedselbank hoort deze onzin niet we hebben  al een potvis die een vermogen kost en de gele zomer niet werkte mensen hebben geen geld voor eten geef het geld aan de voedselbank z'n niet aan die onzin 

BuienradarAgenda