Nieuws

Windpark Fryslân selecteert Van Oord en Siemens Gamesa voor bouw windpark

Windpark Fryslân B.V. is voornemens de bouw van het grootschalige windpark in het Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden samen verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark, dat 89 turbines van 4,3 MW elk zal omvatten. De bouw van het windpark start in 2019. Met zijn productievermogen van ruim 380 MW draagt Windpark Fryslân vanaf 2021 meer dan zestig procent bij aan de Friese doelstelling voor duurzame stroom. Dat is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 400.000 huishoudens.

Binnen de joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy zal Van Oord verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Van Oord levert daarnaast ook de het materieel voor de installatie van de turbines.

Siemens Gamesa Renewable Energy s is binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en in bedrijfstelling van de turbines en het tussenstation op land.

Een uniek aspect van de samenwerking tussen beide bedrijven is het geïntegreerde ontwerpteam, waarin professionals uit beide bedrijven zullen samenwerken aan zowel de fundaties als de turbines.

 

Natuureiland

De gunning aan de joint venture omvat ook de aanleg van een natuurgebied ten zuiden van de  Afsluitdijk nabij Kornwerderzand. Door gebruik te maken van zand uit het IJsselmeer zal een eiland van 2 hectare aangelegd worden, en onder water een natuurgebied voor vissen en waterplanten van in totaal 25 hectare. Het eiland zal tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een natuurgebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

 

De definitieve contracten voor de opdracht zullen maar verwachting in het najaar worden getekend. Met de opdracht aan de joint venture is een bedrag gemoeid van ruim € 500 miljoen. De joint venture heeft te kennen gegeven dat zij zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven zal ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

 

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Van Oord realiseerde in 2017 een omzet van ruim 1,5 miljard euro. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt ongeveer 4500 medewerkers die in 2017 wereldwijd aan 180 projecten werkten in 42 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen.

Siemens Gamesa is een wereldleider in de windenergie-industrie, met een sterke aanwezigheid in alle facetten van de windindustrie. Siemens Gamesa vervaardigt, installeert en onderhoudt windturbines in de onshore- en offshore-segmenten en is op dit moment betrokken bij 85 GW geïnstalleerd vermogen wereldwijd. De orderportefeuille bedraagt ​​€ 22 miljard.

|Doorsturen