Nieuws

Wijkschouw Midlumerlaan/Rooie Dorp

De eerste wijkschouw van dit jaar is afgelopen dinsdag gehouden in het Rooie Dorp en Midlumerlaan. Rond half vijf werden alle aanwezigen welkom geheten door Adry Attema-Dijkstra. Ze vertelde dat de wijkschouw van vorig jaar 26 punten bevatte, waarvan 85 procent kon worden afgehandeld. Het eerste punt voor deze nieuwe wijkschouw was de verkeersveiligheid bij ikc ’t Wad aan de Midlumerlaan.

Door Ubbo Posthuma

Wethouder Hein Kuiken liet weten dat verkeersdeskundige Gerard Dijkstra al aan het schouwen is geweest. Daaruit is gebleken dat er niet echt gevaar is. Wat overigens door een bewoner werd tegengesproken. Door de leerlingen van de school zijn ‘let op’ verkeersborden gemaakt, die geplaatst zullen worden. Tevens wordt op verzoek van bewoners de parkeerplek nabij de school een blauwe zone. Het blijkt dat mensen die werkzaamheden in de binnenstad hebben, hier de hele dag hun auto parkeren waardoor bewoners er niet kunnen staan. Het zal een tijdelijke oplossing zijn, benadrukte de wethouder, en kijken hoe het gaat. Eén van de bewoners stelde voor om ouders er op te attenderen niet met de auto hun kinderen te brengen, vooral zij die dicht bij school wonen. Enkele langsfietsende jongetjes zagen Adry Attema-Dijkstra in een geel hesje lopen en één van de jongens zei: “Kiek, meesen met gele hesjes. Suuden ze demonstreren.”

 

Een bewoner van de Midlumerlaan wil zo snel mogelijk de meerstoelen uit het straatbeeld laten verdwijnen. Volgens hem, en dat werd bevestigd door meerdere bewoners, werkt dit totaal niet voor de snelheid. Volgens de wethouder betreft het hier een proef. Mochten de bewoners van mening zijn dat het niet helpt, zullen zij hopelijk met andere ideeën komen wat verkeersremmers betreft. Het wordt in ieder geval aan de verkeersdeskundige doorgegeven.

 

Het trottoir aan de even kant van de Midlumerlaan is in slechte staat. Door loszittende en opstaande tegels zelfs gevaarlijk voor voetgangers. Bekeken zal worden of alles op nieuw betegeld dient te worden. Dat geldt tevens voor de Jac. Backerstraat en meerdere straten, waar de bestrating door de aanleg van nieuwe gasleidingen veel kuilen bevat. Peter van der Veen liet weten dat het zeker de aandacht heeft. In de Nic. Baurstraat ter hoogte van huisnummer 15 is de lantaarnpaal defect. Het nummer werd genoteerd en dat zal zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. Speeltuin Hoogland krijgt gaas langs de hekken. Dit om katten er van te weerhouden hun behoefte in de speeltuin te doen. Overigens krijgt de speeltuin een nieuw naambord, aangezien de vorige door vandalen werd vernield.

 

Een bewoner klaagde over het grofvuil dat bij de bovengrondse vuilcontainer wordt geplaatst. Zij had voor de ophaaldienst drie stoelen doorgegeven. Echter anderen hadden er ook stoelen bij geplaatst, waardoor mevrouw een boete kreeg omdat er toen meer dan één kuub stond. Gelukkig kon zij dit rechtzetten en en werd de boete ingetrokken. De mevrouw stelde voor om, net zoals vroeger, alles er maar neer te zetten en één keer in de maand op te halen.

Enkele leden van HOOP pleitten voor het betegelen rondom het ‘Van Vlietbankje’ aan de NO Singel. Ouderen met rollators kunnen het bankje moeilijk bereiken omdat het te ver van de weg afstaat en zij door de modder moeten aanmodderen. Wellicht zal hun verzoek gehonoreerd worden. Positief vonden de bewoners het goed bijhouden van de perken onder de bomen.

 

Er was overigens flinke belangstelling van de buurtbewoners voor de wijkschouw. Ook de politiek liet zich niet onbetuigd. Zo waren aanwezig Ankie Hoendervoogt, Trijn Visser en Cobie Mulder (HOOP), Ron Leen en Edwin Helvrich (PvdA), Reynold Bontes (CDA) en Ida Soolsma (Harlinger Belang). Verder teamleider Peter van der Veen, wijk-/dorpen coördinator Adry Attema-Dijkstra, vertegenwoordigers van Belangenvereniging Midlumerlaan en Buurt- en Speeltuinvereniging ’t Hoogland, Dick van Zanten van Huurdersvereniging Harlingen, wijkagent Jan Nagel, Jenny de Groot en Foeke Westra van De Bouwvereniging.

|Doorsturen