Nieuws

Wijkschouw Ludinga

De wijkschouw in Ludinga, afgelopen dinsdag, was een bijzondere wijkschouw. Enerzijds omdat deze op de fiets gedaan werd, anderzijds omdat wethouder Paul Schoute, die mee was met de schouw, op deze dag zijn 55e verjaardag vierde. Meestal treft een wijkschouw mooi weer, maar deze keer viel er een gestaag regentje.

Door Ubbo Posthuma

Vlnr: Ida Soolsma (Harlinger Belang), teamleider RTO Peter van der Veen, Patricia Teerling (wijkvereniging), Paula de With (wijkvereniging), Femke King (wijkvereniging), wijkagent Rob Visser, Edwin Helvrich (PvdA), Bartele Boersma (PvdA), wijk-/dorpencoördinator Adry Attema-Dijkstra, wijkagent Broer de Jong, Reynold Bontes (CDA), Ankie Hoendervoogt (HOOP), wethouder Paul Schoute, Sietse Zoodsma (CDA), Sandra Tot (wijkvereniging), Lenie Smedinga (wijkvereniging) en Ron Leen (PvdA). (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Alvorens wijkagenten Broer de Jong en Rob Visser het startsein zouden geven, moest er nog gewacht worden op Paul Schoute. Hij had geen fiets bij zich. Adry Attema-Dijkstra sprak hem vermanend toe: “Het stond wel op de uitnodiging hoor.” Mogelijk was de verjaardag van Paul hier debet aan. Een aanbod van Ida Soolsma om dan maar bij haar achterop te klimmen, werd vriendelijk door Paul afgeslagen. Gelukkig woont collega-wethouder Harry Boon in de straat van samenkomst. Hoewel Harry niet huis was, gaf zijn echtgenote een fiets mee. Wel met de restrictie vooral voorzichtig te zijn. “’t Is wel sien beste fiets.”

 

Op het Molenrak zou er nog een meerpaal bij moeten. Dit om de snelheid van het verkeer in te dammen. Achter de woningen van de Boontjes Noord, ligt een dijkje. Bewoners klagen steen en been dat het zeer slecht wordt onderhouden. Hier is al vaker over geklaagd, maar de grond is niet van de gemeente maar van Wopke Klaver.

 

Al fietsende werd het Harlinger bos bereikt. Hier ligt een grasveld waar buurtbewoners graag enkele speeltoestellen zouden zien. De gemeente is bezig met een plan voor wandelroutes in de stad. Mogelijk zou dit hier in het kader van JOGG ingepast kunnen worden. Enkele mensen zetten hier vraagtekens bij, aangezien dit een losloopgebied voor honden is. De gemeente gaat nakijken of er ooit een toezegging is gedaan wat betreft het asfalteren van de wandelpaden in het Harlinger bos.

 

Op de hoek Pollendam/Westmeep rijden vrachtwagens het gras voortdurend kapot. Dit stukje bestraten zou een veel beter aanzicht geven. Ook de bestrating op de Westmeep laat te wensen over en zit vol gaten en kuilen. De weg is door de bouw van woningen nog niet opgeleverd. Het euvel dat de groenstroken van deze straat niet of zelden worden gemaaid, zal hier ook de oorzaak van zijn. Verder is de walbeschoeiing aan de overkant van de Westmeep hier en daar ernstig aan het verzakken.

 

De hoek Boontjes wordt als gevaarlijk gezien. Door de bouw van een woning is het hier in de bocht zeer onoverzichtelijk. Het wachten is min of meer op de eerste aanrijding. De weg zou hier breder gemaakt moeten worden, vinden de leden van de wijkvereniging. Lantaarnpaal nr. 8030 staat scheef. Het voetpad langs de speeltuin, dat vooral door hondenuitlaters wordt gebruikt, is ’s avonds erg donker. Enkele lantaarnpalen zouden het een stuk verbeteren. Verder Vragen over het gronddepot aan de Noordmeep. Volgens Peter van der Veen is dit grond uit de opvaart die nu ligt te drogen, om later over de akkers te strooien.

 

Een bron van ergernis is het zwerfaval in de wijk. Ook de hondenpoep wekt de nodige frustraties op. Mensen laten hun hond z’n behoefte doen op drie meter afstand van de prullenbak en ruimen het niet op. Overigens alle lof voor de gemeente die dagelijks de prullenmanden leegt en voorziet van nieuwe poepzakjes. Het feit dat auto’s worden geparkeerd op het looppad van de straat Pannegat, wordt als gevaarlijk voor de kinderen gezien. Zij moeten nu noodgedwongen om de auto’s heen en komen op de rijweg te lopen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda