Nieuws

Weer volle bak bij Oud Harlingen

“Ik fien ut altied weer spannend om bij de ingang te sien hoeveul meensen dur komme, wie dur komme en jimme te ontmoeten en te begroeten”, zei Anneke Visser vrijdagavond in haar openingswoordje op het toneel van Trebol. En met dat laatste had ze het druk gehad, want de zaal zat weer stampvol. Een avond in de beste traditie van de vereniging Oud Harlingen, met veel oude bekenden en een propvol programma.

De Pennygirls. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

De voorzitter heette de aanwezigen welkom, met name wethouder Hein Kuiken, ereleden Johan Balt en Chris Elsinga en de sprekers en andere medewerkers, somde vervolgens op welke leden zich netjes hadden afgemeld en startte daarna met een reeks mededelingen. Zo werd de redactie van het Magazine bedankt, die voor de 34e editie van het blad weer een schat aan informatie verzamelde. En in de hoofden van de Harlingers zit nog veel méér interessants, wist Visser, dus: “Wilt u iets skrieve, het u un  idee, meld ut bij de redactie!”

Een ander punt betrof het Filmfonds Oud Harlingen. ‘Nieuw’ oud beeldmateriaal blijft altijd welkom om de database van de vereniging verder te verrijken, aldus Visser. Die oproep leverde direct resultaat op, want in de pauze meldde zich iemand die thuis een doos vol VHS-banden thuis heeft staan, met onder andere oude beelden van muziekvereniging Hosanna.

 

Geen Lichtjestocht in 2018

Minder goed nieuws was er over de tweejaarlijkse Lichtjestocht. De gemeente vult samen met ondernemers een subsidiepot voor evenementen in de binnenstad, en Oud Harlingen vroeg daaruit dit jaar voor het eerst een bijdrage. In 2014 en 2016 trokken grote drommen deelnemers in een langgerekte stoet door stegen, straatjes, binnentuinen en monumentale panden in het centrum, langs feeëriek verlichte binnenplaatsen, vuurkorven, hapjes en drankjes en optredens van muziekgroepen. Individuele ondernemers waren enthousiast, maar Ondernemend Harlingen vindt het geen volwaardig evenement. Bij gebrek aan steun vanuit het Ondernemersfonds gaat de Lichtjestocht 2018 helaas niet door, moest de voorzitter daarom melden.

 

Harlingen op de kaart 

Met andere partijen lukt het wél om Harlingen op de kaart te zetten. Samen met het Centraal Comité ’40-’45 verzamelde Oud Harlingen in 2012 veel gegevens over onze weggevoerde Joodse stadgenoten. De gemeente Harlingen gaat een deel van deze informatie nu beschikbaar maken voor bezoekers van onze stad, door bij de zogenoemde Struikelstenen in de stad een QR-code te plaatsen. Daarmee kan iedereen op een mobiele telefoon achtergrondinformatie over de betreffende families tevoorschijn toveren. Eerder werden al QR-codes geplaatst in 15 stegen en bij alle gerestaureerde muurreclames.

 

Een andere initiatief werd 3 november gepresenteerd: Sprookjes van Grimm, in zeven stadsdialecten waaronder ut Harlinges. In het kloeke boek zijn 7 sprookjes in het Harlingers opgenomen. “Ut fetale was un pittug sjouwtsje!”, liet Anneke Visser weten, “En over de ‘taalstrijd’ sal ik ut maar niet hewwe. Iemand van de Fryske Akedemy wuu ônse vertalingen meer naar ut Fries anpasse!” - (gemor in de zaal) - “maar dat is dus niet gebeurd!” Het boek is inmiddels te koop, ook bij Oud Harlingen.

 

Maatregelen zoutwinning

Tijdens de Najaarsvergadering 2017 vroegen de aanwezigen met overweldigende meerderheid in een motie om maatregelen teneinde de stad voor schade door zoutwinning te behoeden. “Vorige week informeerden Frisia Zout en de Stichting Bescherming Historisch Harlingen de gemeenteraad eendrachtig over de afspraken die ze inmiddels samen hebben gemaakt”, kon Anneke Visser vertellen. “Directeur Van Tuinen zegde er toe dat er een aanvullend meetnet voor de binnenstad komt, en dat Frisia ook voor de stad het hand-aan-de-kraan-principe gaat toepassen. Dat is precies waar de motie een jaar geleden in deze zelfde zaal om vroeg. Ook gaat Frisia een goede communicatie met de bevolking opstarten.” Die berichten leverden in de pauze veel waarderende reacties op bij het tafeltje waar bestuursleden van de ‘zoutstichting’ vragen beantwoordden, onder andere over het verzakken van de zeedijk.

 

Applaus voor hartekreet

De voorzitter sloot af met een hartekreet over het Dok. Steeds meer partijen bezondigen zich aan het gebruik van een verkeerde naam voor dit historische haventje. In de bedankadvertentie van de stichting Willem Barentsz werd gerept over ’t Dokje, medewerkers van de Port of Harlingen verwijzen schepen naar ’t Dokje, zelfs de Harlinger Courant verslikte zich in de naam. “In 1866 is op un plattegrôn van Harlingen al ut Dok te leze”, onderwees Visser de toehoorders, “dus al meer as 150 jaar is ut ‘ut Dok’. Fan su’n historische naam gaan je gien verkleinwoordsje make! Je hewwe toch oek de Dokstraat en de Dokkade, niet de Dokjekade. Ophoue met die flauwekul!” - wat de zaal met een warm applaus ondersteunde.

 

Van wijn en graan naar appartementen

Mystery guest Thijs Bennebroek van vereniging Hendrick de Keyser nam de zaal hierna mee achter de voordeur van het pand Noorderhaven 106, in 1657 gebouwd in opdracht van de koopman Sicce Lubberts. Waar ooit de wijnvaten naar binnen rolden en zolder na zolder graan lag opgetast, zijn het afgelopen jaar een bedrijfsruimte en drie appartementen gerealiseerd. Architect Bennebroek liet onder andere zien hoe een oud doorgangspoortje is teruggebracht en hoe de verdiepingsvloeren van de oude mouterij en die van het pakhuisgedeelte verspringen. De niveauverschillen zijn handig benut voor een nieuw trappenhuis. 

 

Klein maar Fijn

Waarderende woorden had Bennebroek voor de financiële bijdrage van Oud Harlingen vanuit het fonds Klein maar Fijn, zodat ook ‘sluitposten’ zoals gevelstenen in de restauratie meegenomen konden worden. De heer Bennebroek nodigde de aanwezigen uit volgende Open Monumentendag het pand te komen bekijken, want dan zal het weer worden opengesteld.

Voor de pauze kwamen nog de Pennygirls op de planken, onder leiding van Agnes Pennewaard en op piano begeleid door Wiebe Pennewaard. Het kleurrijke nieuwe koor beleefde zijn vuurdoop in Trebol, met ’t gouwe ouwe ‘Singeltsje’ en de geplette oliekoeken van tekstschrijver en liedjesmaker Dico van der Meer.

 

Het water op!

Aan de hand van oude foto’s, documenten, feiten en verhalen nam schrijver en maritiem historicus Jurjen Leinenga het publiek mee in een verhaal over 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen. Leinenga dook diep in de archieven en zette al zijn kennis om in het boek ‘Leren navigeren’, dat eerder dit jaar verscheen. Een grote verdienste van Leinenga is dat hij het leven en werken op de school in de veel bredere context van de ontwikkeling van Harlingen als havenplaats heeft gezet. Zodoende is het boek veel méér geworden dan een verslaglegging over de ontwikkeling van het maritiem onderwijs in de stad; een waardevolle, goed gestructureerde en makkelijk leesbare aanvulling op alle andere boeken die al over Harlingen zijn geschreven! Ook in Trebol bleek dat de schrijver uren zou kunnen vertellen, zou hij de kans er voor krijgen.


Terug in de tijd

Als afsluiting van de avond vertoonde Iemke-Pieter Zeijlemaker van het Filmfonds Oud Harlingen prachtige beelden uit de jaren 1920-1992 op het witte doek. Verdwenen winkels zoals fietsenhandel Krol en woninginrichting Van der Schoot; een vlootschouw met tientallen gepavoiseerde schepen, op nummer afgemeerd in de Noorderhaven; een piepjonge Anneke Visser met een strik in het haar op de wipwap bij de kleuterschool; spelende kinderen met een tuinslang op de Zuiderhaven; optochten bij het vieren van Harlingen 750 in 1984 - het was een bonte verzameling voornamelijk zwart-witte herinneringen, die de zaal vol aandacht voorbij zag trekken.

 

Even na half elf sloot de voorzitter de avond met een woord van dank voor Karin Broeksma (geluid), Jelle van Abbema (techniek), Adry Attema (verkoopstand en meer) en het team van Stadsschouwburg Trebol onder leiding van Johan Outhuijse. In de Singelzaal bleef het daarna nog heel gezellig, met toegiften van de Pennygirls. De Voorjaarsvergadering van Oud Harlingen wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019.

|Doorsturen