Nieuws

Weer ravage in het Kabouterbos

Eén of meerdere vandalen hebben begin deze week vernielingen aangericht op het Kabouterpad in het Kimswerder Bos. Dat gebeurde in de lente van vorig jaar ook al eens. Er is ook nu weer aangifte gedaan bij de politie. En er wordt gehoopt dat de daders zich melden.

Na de vorige laffe ‘beeldenstorm’ was het Kabouterpad weer ontzettend leuk gemaakt. Maar vrijwel alle kabouters lijken vernield.

Er wordt al gedacht aan opnieuw opbouwen. Wie een tuinkabouter of iets anders wil schenken, kan dat neerzetten bij Súdterp 4 te Kimswert of bij F. Domela Nieuwenhuisstraat 1 te Harlingen. Geld doneren kan ook, door te storten op rekeningnummer NL96RABO0132893177 ten name van Dorpsbelangen Kimswerd o.v.v. Kabouterpad Kimswert.

Het ‘Kimswerter Bosk’ is eigendom van de Vereniging voor Natuurmonumenten en ligt nabij de rotonde tussen Harlingerweg en Kimswerderlaan. In het bos zijn drie paden: het Picknickpad met een prieel midden in het bos, een oostelijk ‘Reeënpad’ en het noordelijke Kabouterpad.

|Doorsturen

BuienradarAgenda