Nieuws

Waddenzeedijken getest met hevige nepstorm op Slachtedyk

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en stormen worden heviger. Met een ‘golfoploopproef’ wordt getest in hoeverre de dijken hierop berekend zijn. Nadat begin november een dijk in de provincie Groningen werd getest, is vandaag de test op de Slachtedyk in Friesland.

Tijdens deze proef worden twee meter hoge golven met een simulator nagebootst. Op deze manier wordt de grasmat van de zeedijk getest. De ontwikkelaar (professor Jentsje van der Meer uit Akkrum) en bouwer (Smederij Krist Heerenveen) van de simulator waarmee de proef wordt uitgevoerd komen uit Friesland. De simulator wordt wereldwijd ingezet, zo is er volgend jaar een proef met de simulator in Singapore. 

 

De simulatie op de Slachtedyk gebeurt op één van de plekken waar de gras en kleibekleding van de zeedijk onderzocht. In de proefvakken kijken men over de duur van vijf jaar naar de sterkte van gras en klei en mogelijkheden om nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor zeedijken. Dit kan bijdragen aan een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en een hogere dichtheid heeft of meer biodiversiteit.

 

Voor een goede nulmeting worden op de huidige dijk golfoploopproeven gedaan. Er wordt water op de dijk gestort, totdat de grasmat kapot gaat. De resultaten van diverse proefvakken, in vier tot vijf jaar, worden vergeleken. Als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, dan kan dat leiden tot het opstellen van nieuwe of aangescherpte rekenregels. De sterkte van de grasmat is namelijk onderdeel van het huidige toets- en beoordelingsinstrumentarium. Indien deze door positieve resultaten vanuit het onderzoek kunnen worden bijgesteld, dan kan dat leiden tot besparingen. 

 

In totaal komen er vier proefvakken met nieuw gras. Het huidige gras wordt op drie plekken getest. De Carel Coenraadpolder nabij Finsterwolde in Groningen, de Emmapolderdijk ten westen van de Eemshaven en op de Slachtedyk. Dit onderzoek is onderdeel van de POV Waddenzeedijken, waarbij de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân Nederland onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid beschermen tegen overstromingen, nu én in de toekomst.

|Doorsturen