Nieuws

Waddenfonds verlengt subsidieregeling voor lokale projecten

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000 extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000 worden aangevraagd. Er kan tot 2 juli 2021 een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).

In eerste instantie zou de regeling op 29 januari van dit jaar sluiten. “De aanleiding voor verruiming van het Budget Lokale Innovaties is het grote aantal aanvragen”, aldus voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds.

Projecten die in aanmerking willen komen voor een subsidie, moeten niet alleen lokaal worden gerealiseerd maar ook innovatief zijn. Daarnaast moeten ze de sociale cohesie bevorderen, goed zijn voor de plaatselijke economie en een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het Waddengebied. De afgelopen periode was er al € 2 miljoen beschikbaar voor de regeling. Daar komt nu tot 2 juli van dit jaar nog eens € 500.000 bij.

Plannenmakers die een subsidieaanvraag willen indienen, kunnen daarvoor aankloppen bij één van de Streekbureaus in de Waddenprovincies. De Streekbureaus zijn het eerstelijnscontact en adviseren over de aanvraag. Aansluitend neemt het Waddenfonds een definitief besluit voor subsidietoekenning. Streekwurk Noardwest Fryslân 0517- 380 733 noardwest@fryslan.frl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda