Nieuws

Waddenfonds steunt lichtschip Jenni Baynton

HARLINGEN – Het Waddenfonds steunt het iconische lichtschip Jenni Baynton, dat in de Willemshaven ligt. Het schip wordt een ontmoetingsplek en krijgt een klein theater aan boord. De totale kosten van het project zijn ruim een ton; het Waddenfonds draagt € 42.103 bij.

Kleine en middelgrote groepen kunnen straks terecht in de grote binnenruimte. Een en ander verstevigt de leefbaarheid. De drijvende vuurtoren, die ook dienstdeed als zendschip, kan een alternatief zijn voor het gesloten cultureel centrum in de havenstad. Het schip biedt ook ruimte voor vergaderingen, presentaties en exposities. Door de nieuwe functies blijft het lichtschip, dat als varend erfgoed kan worden beschouwd, behouden voor toekomstige generaties. 

Ook twee andere kleinschalige projecten die de leefbaarheid en de cultuur in het Waddengebied versterken, kunnen rekenen op subsidie van het Waddenfonds. De kerk van Marrum-Westernijtsjerk wordt een ontmoetingsplek met multifunctionele ruimte. De kern van het project is omzien naar elkaar, vooral naar kwetsbaren. Het project heeft onder andere tot doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Het project krijgt een bijdrage van € 24.500 van het Waddenfonds op een totale investering van € 49.000.

In Holwerd wordt de nieuwbouw van de gefuseerde basisschool De Tijstream onderdeel van het eveneens multifunctionele centrum MFA. Met het project ‘Mienskip op Ien’ wordt zo de verbinding tussen jong en oud gestimuleerd en wordt de sociale cohesie in het dorp versterkt. Er komen een nieuwe keuken en diverse gemeenschappelijke ruimtes in het centrum, dat een open verbinding met de school krijgt. In de keuken kunnen bijvoorbeeld kooklessen worden gegeven. De nieuwbouw van de school grenst aan het geplande gebied van Holwerd aan Zee. Het Waddenfonds steunt het project met een bijdrage van € 48.058. De totale investering bedraagt € 289.400.

Deze projecten krijgen geld uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, dat zich richt op de ontwikkeling van kleinschalige, vernieuwende en lokale projecten in het Waddengebied. Voor deze regeling kan het hele jaar nog subsidie worden aangevraagd. Per project is er maximaal € 50.000 beschikbaar.

|Doorsturen

BuienradarAgenda