Nieuws

Waar komt het nieuwe gemeentehuis?

Maakt u nu geen politieke statements, zei burgemeester Roel Sluiter woensdag, aan het begin van de raadsinformatieavond over een nieuw te bouwen gemeentehuis. Maar die statements kwamen toch. Bijvoorbeeld van Stephanie Geurtz (GroenLinks) over een locatie voor het nieuwe gemeentehuis. “Wat vinden jullie van de REC?”

De gemeente werkt aan een strategisch huisvestingsplan, maar ging daarmee niet zo strategisch van start. Een plan voor een combi van hotel en gemeentehuis aan de Westerzeedijk stuitte op forse kritiek, en het gemeenbestuur moest terug naar de tekentafel.

Woensdag zaten B en W en de raad samen aan de tekentafel, vergezeld door Sjoerd Groen van abcnova. Dit adviesbureau heeft de zaken voor de gemeente op een rijtje gezet: de gemeente scoort slecht qua energielabel (zo heeft de Groenlandsvaarder label G), terwijl de gemeente in 2025 label A moet hebben en in 2035 energieneutraal moet zijn. Nu is er 1,23 werkplek per fulltime medewerker, en dat moet naar een ‘flexfactor’ van 0,7. En de hamvraag is: waar?

En moet dat per se centraal, vroeg Geurtz zich af, want als je kijkt naar de afstand tot het stadhuis, gaat dat hooguit om een paar honderd meter meer of minder fietsen. Geurtz en Johan Erents (HOOP) vinden dat de Westerzeedijk benut moet worden voor recreatie en toerisme. Jappie Saakstra (Harlinger Belang) benadrukte dat scenario ‘centrum’ evenveel plussen haalde als scenario ‘Westerzeedijk’. Volgens Saakstra - hij noemde het pand van de Gastronoom - zijn er genoeg mogelijkheden in het centrum.

Wim Wildeboer (Wad’n Partij) vindt de keus voor de Westerzeedijk slecht onderbouwd. Hij ziet in de plannen van B en W wel meer locaties met plusjes. En hij attendeerde de zaal op enkele alternatieve locaties die hij opschreef in een artikel in de HC.

“Misschien moet ik de Harlinger Courant ook even lezen nog; die lees ik niet”, zei Gerrit-Jan de Vries (VVD). Volgens De Vries moeten B en W nog even naar de tijdlijn kijken, omdat de beloofde burgerparticipatie nog van start moet gaan. “Als je het in het vierde kwartaal wilt afronden, wordt het wel heel erg krap.”

Hendrik Sijtsma (CDA) stelde voor nog eens naar scenario ‘MCL’ te kijken. Dat zou te klein zijn. “Daar kan ik me niks bij voorstellen. Er staan twee verdiepingen leeg.” Volgens Sijtsma kan de gemeente twee vliegen in één klap slaan: als de gemeente onder één dak gaat met Zorgplein Harlingen, kunnen Harlingers langer van deze zorgvoorziening gebruik blijven maken. Sijtsma verwoordde verder wat hij vaak in de stad hoort: “Je gaat toch niet een heel duur gebouw bouwen voor ambtenaren als er ook nog andere gebouwen zijn?”

Raad en gemeente lijken op een ander spoor te zitten. Dat bleek ook toen gemeentesecretaris Saskia van den Broek vertelde over de plannen. “Wij vinden het heel belangrijk dat u hier achter kunt staan, dat de burgers het snappen, maar we vinden het ook heel belangrijk, dat de medewerkers, waar we het eigenlijk voor doen, ook kunnen blijven meepraten.”

En even later Tjepke van der Pol (D66): “Het startpunt moet altijd zijn, dat de inwoners mogen beslissen. Want het gaat tenslotte over de inwoners van de gemeente Harlingen.”

|Doorsturen