Nieuws

Vrijheid herdenken en vieren in 2020

De stichting Centraal Comité 1945 is al geruime tijd druk bezig met de organisatie voor de herdenkingen en vieringen van de bevrijding, volgend jaar 75 jaar geleden. Het Centraal Comité 1945 bestaat in 2020 ook 75 jaar en in samenwerking met de stichting Oud Harlingen wordt een boek uitgebracht met de geschiedenis van het Centraal Comité en beeldmateriaal van de oorlog in en bevrijding van Harlingen. Voor de schooljeugd komt er een speciaal WOII magazine met als thema ‘Vrijheid geef je door!’

Op vrijdag 17 april wordt de bevrijding van Harlingen herdacht. In de maand april wil het Centraal Comité 1945 leerlingen in het basisonderwijs groep 7 en 8 en brugklassen van het voortgezet onderwijs een bezoek aan het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand aanbieden. Verder wordt er in april en mei een straatversierwedstrijd gehouden om het feestgevoel uit mei 1945 wat naar boven te halen. Het vele dennengroen dat in Harlingen opdook kwam van de Waddeneilanden die dat vrijgevig voor de bevolking beschikbaar stelden.

Zoals elk jaar leggen leerlingen van de basisscholen bloemen en/of een krans bij de door de scholen geadopteerde oorlogsmonumenten. Dat gebeurt in 2020 op woensdag 15 april omdat op vrijdag 17  april - de bevrijdingsdag van Harlingen in 1945 - de koningspelen worden gehouden.

Er zijn contacten met het Jachthoornkorps van het regiment Garde Jagers voor een optreden in Harlingen. Half april tot half mei vindt er in museum Het Hannemahuis een fototentoonstelling plaats over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Harlingen.

Op maandag 4 mei wordt de Nationale dodenherdenking in Harlingen ondersteund met een stille tocht vanuit het Harmenspark naar de Algemene Begraafplaats, naast de herdenking ’s middags bij het Zeeliedenmonument. Dinsdag 5 mei is er onder andere een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk door het Fries Kamerorkest en zangkoor Waadwyn. Het concert is gratis toegankelijk. ’s Middags wordt het bevrijdingsvuur de stad ingebracht. Dat vuur is op 4 mei in Wageningen ontstoken en wordt door loopgroepen door Nederland verspreid. 

Harlingen heeft een samenwerkingsverband met Leeuwarden en vanuit die plaats wordt het vuur naar Harlingen gebracht. Via de route die het Canadese leger in april 1945 volgde komt het vuur de stad in. Begeleiding van cmv Hosanna, de drum & pipes van de Graham Lowlanders en Jachthoorncorps Garde Jagers en ook een aantal legervoertuigen. Beng Evenementen werkt aan een middagprogramma voor 5 mei.

 

|Doorsturen