Nieuws

Vrijheid-express 17 april in Harlingen

75 Jaar vrijheid wordt dit jaar voluit herdacht en gevierd, onder de noemer ‘Geef vrijheid door’. Vanaf begin april rijdt een ‘Vrijheid-express’ door Nederland om verhalen over oorlog en vrijheid op te halen en te brengen. De bedoeling is dat de bus op vrijdag 17 april naar Harlingen komt en waarschijnlijk bij Doeksen positie zal kiezen. 

De touringcar is ingericht om per keer ongeveer dertig mensen te ontvangen. De bus fungeert als ontmoetingsplaats, expositieruimte en evenementenplatform. Bezoekers kunnen er onder andere een expositie bekijken met foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, luisteren naar een oorlogsverhaal, elkaar ontmoeten en vrijheid doorgeven. De touringcar kent het motto ‘Vrijheid rijdt door Nederland’.

Het jaarthema van de herdenking wordt elk jaar uitgewerkt in een jaarthematekst.  Dit jaar heeft prinses Mabel de jaarthematekst geschreven. De titel daarvan is: ‘Verhalen om nooit te vergeten’. Prinses Mabel heeft vorig jaar op de vergadering van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in Amersfoort het startsein gegeven voor de herdenkingen en vieringen van 75 jaar Vrijheid met de presentatie van die jaarthematekst. Daarbij was  een Harlinger delegatie van het Centraal Comité 1945 aanwezig.

De prinses gebruikte ook een strofe uit het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman: 

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen, 
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen. 

Vervolgens verhaalde de prinses op indrukwekkend wijze over haar jeugd waarin ze naar verhalen van haar vader luisterde en tot het besef kwam dat onrecht, ongelijkheid en armoede bestreden moet worden. De lijn naar de verschrikkingen van oorlogen en onrecht dat mensen is aangedaan, mondden uit in een besef dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en dat daarom de tekst van het jaarthema ‘Verhalen om nooit te vergeten’ is bedacht. Daarom ook doet het Nationaal Comité een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de noemer ‘Geef vrijheid door’.

|Doorsturen

BuienradarAgenda