Nieuws

Voorzittershamer Commerciële Club voor Jeroen de Boer

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF) heeft Frans Nieuwhof de voorzittershamer uitgereikt aan Jeroen de Boer.

Jeroen de Boer (links) en Frans Nieuwhof. (Foto: Douwe Jorna)

De Boer, in het dagelijks leven directeur/eigenaar van Auto de Boer in Franeker en Leeuwarden, is in 2018 toegetreden tot het bestuur. Hij gaf toen aan: “Ik wil graag een steentje bijdragen aan de solide ondernemersvereniging die iedere keer weer mooie activiteiten neerzet voor haar leden.” Vrij snel werd in het bestuur duidelijk dat Jeroen de Boer in 2019 voordragen zou gaan worden als nieuwe voorzitter. In de afgelopen periode is De Boer dan ook voor die taak ingewerkt.

Frans Nieuwhof is 6 jaar voorzitter geweest, de termijn die ervoor staat. Nadat beide heren elkaar hadden toegesproken en de leden akkoord gingen met de benoeming, ontving de kersverse voorzitter als geschenk een voorzittershamer. Nieuwhof: “In de bestuursvergadering gaat het er vaak roerig aan toe, dit gereedschap is dan wellicht geen overbodige luxe.”

De vergadering werd gehouden in Grandcafé De Doelen en bezocht door een vijftigtal leden. Een goede opkomst, mede te danken aan de inzet van de activiteitencommissie. Zij maakten van de jaarvergadering een nuttig en aangenaam samenzijn, onder de noemer ‘Meeting and eating’. Tussen de belangrijke vergaderpunten door vond er aan tafel steeds een themagesprek plaats met als doel: in korte tijd een beeld krijgen wat de wensen, ideeën van de leden van de CCNWF zijn. Dit onder leiding van dagvoorzitter Edwin Broekhof. Een geslaagde formule, gezien de positieve reacties nadien.

|Doorsturen

BuienradarAgenda