Nieuws

Voorwaarden TONK-regeling verruimd voor corona-gedupeerden in Noordwest-Friesland

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die door corona meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen een eenmalige tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. Per 20 april 2021 zijn de voorwaarden voor de regeling verruimd. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De verruiming betreft de berekening van de hoogte van de noodzakelijke woonlasten (daar wordt nu meer bij meegeteld) en een verlaging van de woonquote (de verhouding tussen de maandelijkse woonlasten en het inkomen). Door deze aanpassing hebben meer inwoners recht op een tegemoetkoming uit de TONK-regeling. Daarnaast is de hoogte van de tegemoetkoming voor inwoners van Waadhoeke verhoogd (tot dezelfde hoogte als in Harlingen en Terschelling).

De volgende voorwaarden blijven hetzelfde: 

  • De aanvrager is 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd,
  • Het inkomen van aanvrager (en eventuele partner) is door corona en/of corona-maatregelen met meer dan 30% verminderd ten opzichte van januari 2020. 
  • De aanvrager (en eventuele partner) hebben een beperkt vermogen. Vermogen in een eigen woning of aantoonbaar gereserveerd vermogen voor bijvoorbeeld pensioen, studie voor de kinderen of uitvaart wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

De TONK-regeling is er voor alle inwoners die inkomen kwijt zijn door corona, dus niet alleen voor zelfstandigen/ondernemers. De tegemoetkoming is ook mogelijk naast andere regelingen als de TOZO en de NOW. De tegemoetkoming is een onbelaste vergoeding en heeft daarom geen gevolgen voor de hoogte van toeslagen en belastingen. De tegemoetkoming hoeft niet terugbetaald te worden, als deze toegekend is op basis van correcte informatie bij de aanvraag. 

Eerdere aanvragen worden herzien

Inwoners die al een aanvraag ingediend hebben hoeven niets te doen. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt de afgewezen aanvragen opnieuw. Inwoners van Waadhoeke die al een tegemoetkoming ontvangen hebben krijgen de verhoging zo snel mogelijk nabetaald. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten en is bedoeld voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. De TONK-regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt alle ontvangen aanvragen namens de vier gemeenten.

Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling staat meer informatie en een link naar het aanvraagformulier.

|Doorsturen

BuienradarAgenda