Nieuws

Voedselbank: stilte voor de storm?

Het zijn bijzondere tijden met deze coronacrisis. Dat merkt de voedselbank ook. Heel veel zaken zoals intake, uitgifte, voedselaanvoer en inzet van vrijwilligers gaan sinds maart anders. En niemand weet wat de toekomst brengt.

Sinds het coronavirus begin dit jaar zijn greep op onze samenleving liet gelden, worden op allerlei gebieden de gevolgen indringend ondervonden. En dat gaat ook niet aan de voedselbank voorbij. Verschillende zaken moeten nu op een andere manier geregeld worden. Zo gaat de uitdeling voorlopig niet in kratten, maar middels dozen. Dat is om het contact tussen medewerker en klant wat ‘afstandelijker’ te maken. Ging in het verleden de intaker bij mensen na een aanmelding thuis op bezoek, nu vindt de intake via de telefoon plaats. Ook is het voorzichtigheid tussen de medewerkers onderling geboden.

Maar al met al loopt het goed. De voedselbank mag zich verheugen in een toegenomen support van de samenleving. Dat blijkt met name uit de extra giften van particulieren. Het doet het team enorm goed dat er zo nu en dan forse bedragen van anonieme gevers in de bus vallen.

Hoe het gaat met het aantal klanten? Daarin is Noordwest-Friesland atypisch ten opzichte van het grootste deel van ons land. Elders nemen de aanvragen bij de voedselbanken toe, in Amsterdam met bijna 30%. In onze omgeving daalt echter het aantal klanten enigszins, zoals dat doorgaans in de zomer is.

Maar dat zou wel eens stilte voor de storm kunnen zijn. Het landelijke bestuur gaat er vanuit dat het komende jaar het totaal aantal klanten met maar liefst de helft zal toenemen als gevolg van verlies van banen en oplopende schulden. Intussen worden de veranderingen in de voedselaanvoer merkbaar. De overschotten als gevolg van de sluiting van de horeca zijn nu weggewerkt. De meeste supermarkten gaan (terecht!) slimmer inkopen, zodat er minder overblijft. Om de reststromen verder in te dammen worden hier en daar too-good-to-go acties opgezet.

Kortom, men kan nog niet overzien, welke kant het opgaat. Desalniettemin overheerst het vertrouwen dat de voedselbank ook de komende periode zijn werk goed kan blijven doen, mede dankzij de brede steun van de samenleving.

|Doorsturen

BuienradarAgenda