Nieuws

Vlotten bouwen en gezond eten op Maritieme Academie

Gezonde voeding en praktisch bouwen. Dat waren de afgelopen week de hoofdthema’s voor ongeveer 60 leerlingen van de onderbouw en derde klas van de Maritieme Academie. Er stonden twee grote projecten op het programma: het jaarlijks terugkerende project Archimedes, en een project over gezonde voeding.

De leerlingen onderbouw startten maandag met goede voeding en gezondheid in een project van Jong Leren Eten Friesland. Dit landelijke project, dat een initiatief is van het ministerie van LNV, heeft tot doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren te leren over gezonde voeding. Op de Maritieme Academie werd in de lessen vooral aandacht gegeven aan de thema’s voeding, gezondheid en voedselkwaliteit. Daarna was het aan de leerlingen om in projectgroepen aan de slag te gaan met verse producten, bereiden en beleven. Ze brachten daarvoor een bedrijfsbezoek aan educatieboerderij Okkingastate in Wijnaldum, GPM Seafood en ze namen een kijkje op het Wad.

 

De derdejaars van de Maritieme Academie Harlingen mochten zich tijdens de activiteitenweek uitleven met hamers, zagen en ander gereedschap voor het jaarlijks terugkerende project Archimedes. Dit project daagt leerlingen uit om in teams samen te werken en een ‘vaartuig’ te bouwen met behulp van verschillende materialen zoals jerrycans, hout en touw. Daarbij is het van belang dat de opgedane kennis in de lessen natuurkunde en wiskunde, waaronder het berekenen van het drijfvermogen, worden toegepast. Ook het schrijven van een werkplan, bedenken en verzamelen van materiaal en bepalen van het budget hoort erbij.  

 

Gisteren vond de afsluiting van de activiteitenweek plaats met een lokale streekmarkt op het centrale plein van de school. Op de streekmarkt konden ouders, leerlingen en bezoekers proeven van gezonde producten uit de regio die werden aangeboden door lokale ondernemers. Ook de gemeente Harlingen, buurtsportcoaches, Jongerenwerk Harlingen en de GGD waren vertegenwoordigd met een stand. Voor de leerlingen werden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een sportieve clinic, boogschieten en vis roken.

Om 14.00 uur gingen de zelfgebouwde vlotten te water. Alle vlottenbouwers werden beloond met een cijfer, het project telt mee als onderdeel van het lesprogramma wiskunde/natuurkunde. De groep met het mooiste en origineelste vlot en de groep met de beste, natuurkundig berekende inzinking kregen een prijs.

|Doorsturen