Nieuws

Vijf dorpen presenteren masterplan Gouden Land

PINGJUM - Vijf dorpen in het Marneslenkgebied, Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich, hebben vorige week het masterplan Gouden Land gepresenteerd in de Victoriuskerk in Pingjum. Samen met Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, hebben zij de krachten gebundeld om een gemeenschappelijke visie op te stellen als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van het Marneslenkgebied aan de Waddenkust.

Peter de Ruyter presenteerde het masterplan Gouden Land, waarin hij beschrijft hoe de dorpen hebben gekeken naar de ontwikkelingen van het landschap die op hen afkomen. Erik Faber, wethouder duurzaamheid en lokale democratie van Súdwest-Fryslân, nam het masterplan in ontvangst. Raymond Klaassen van de Rijksuniversiteit Groningen vertelde over de ruigpootbuizerd en hoe - door hem in het gebied terug te brengen - biodiversiteit, cultuurhistorie en beleving van het landschap kunnen worden vergroot. Bob Driessen en Oeds Bouwsma musiceerden op het gedicht ‘Oer Fryslân’ van Albertina Soepboer.

 

Masterplan Gouden Land koppelt grote maatschappelijke opgaven van ‘bovenaf’  aan allerlei ideeën en initiatieven van ‘onderop’, uit het gebied zelf. Gericht op een toekomst waarbij integraal en gezamenlijk naar het gebied wordt gekeken. Hierbij wordt inspiratie gezocht in oude verhalen. Pioniers als Grutte Pier en Menno Simons staan voor een bepaalde mentaliteit, een zelfbewuste houding die ook richting de toekomst een bron van inspiratie kan zijn. Hun verhalen komen terug in verhalenroutes en een reeks van tentoonstellingen in de dorpen. In het project MarneArt worden landschapskunstprojecten in samenwerking met Sense of Place ingezet om mensen uit te nodigen tot reflectie over de toekomst van het landschap, gekoppeld aan de grote opgaven.

 

Het masterplan is een voorbeeld van Gebiedsontwikkeling 2.0: grote maatschappelijke opgaven (klimaatverandering, biodiversiteit, cultuurtoerisme) worden gecombineerd met inspirerende  initiatieven om de leefbaarheid te vergroten (bijvoorbeeld betere wandelroutes over oude dijken). Draagvlak en daadkracht kunnen elkaar op deze wijze versterken.

|Doorsturen