Nieuws

Vertraging bij 3D-metingen

Het in 3D vastleggen van het exterieur van panden rond de Zoutsloot heeft de afgelopen dagen stilgelegen. “Te weinig licht, helaas”, aldus projectleider Mark Nicolai van Aeroscan. Hij verwacht de klus volgende week alsnog te kunnen klaren.

Het bedrijf startte afgelopen maandag met het doen van een ‘nulmeting’ van panden tussen de Noorderhaven en de Oude Ringmuur. De opdracht daarvoor kwam van de Pilot Harlingen, het samenwerkingsverband van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen met Frisia Zout en de diverse overheden. De digitale reconstructie van de panden houdt verband met de zoutwinning op de Waddenzee. Wanneer zich in de toekomst bodemdaling onder Harlingen voordoet moet eventuele schade vlot worden vergoed, vinden de partners in het project. Om discussie over al bestaande scheefstand en scheuren te voorkomen wordt nu alvast vastgelegd hoe de huizen er vóór de zoutwinning bij staan. Dat gebeurt tot op enkele millimeters nauwkeurig. Mogelijk worden de metingen over een aantal jaren herhaald, zodat ook een beeld in de loop van de tijd ontstaat. De bovengrondse metingen kunnen worden gecombineerd met de data van het ondergrondse meetnet. Dat samen kan zoutwinning als oorzaak van eventuele schade aantonen of juist weerleggen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda