Nieuws

Vernieuwde samenwerking Huurdersvereniging en Bouwvereniging

Huurdersvereniging Harlingen en de Bouwvereniging hebben dinsdag een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. Tijden veranderen en dat vraagt om een aantal aanpassingen in de overeenkomst. 

Laurens Posthumus, voorzitter Huurdersvereniging Harlingen en Petra van der Wier, directeur-bestuurder de Bouwvereniging, tekenen de samenwerkingsovereenkomst, op gepaste afstand in de werkplaats.

Beide partijen spreken elkaar regelmatig over vaste thema’s en zaken die op korte of wat langere termijn spelen. Daarnaast praat de Huurdersvereniging ook mee over diverse projecten, zoals renovatie, herstructurering Plan Zuid fase 3 en het Toekomstig Almenum.

In goed overleg is de samenwerkingsovereenkomst van 2016 door beide partijen geëvalueerd en is een aantal zaken op basis van huidige situatie aangepast. Laurens Posthumus, voorzitter van de Huurdersvereniging geeft aan dat de huurdersvereniging tevreden is dat de samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren weer zeker is gesteld. Petra van der Wier, directeur-bestuurder van de Bouwvereniging: “Er ligt een gezonde basis voor het samenwerken aan een goede sociale volkshuisvesting in de gemeente Harlingen. Samen maken we ons sterk voor veilig, prettig en gezond wonen van onze huurders.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda