Nieuws

Verkeersvriendelijke Sibadaweg

Aannemer Jansma Drachten is druk bezig met het opwaarderen van de Sibadaweg. De Sibadaweg is een belangrijke ontsluitingsweg van de Spiker en er waren klachten dat hier te snel werd gereden. Dit kwam naar voren uit snelheidsmetingen die op de Sibadaweg zijn uitgevoerd. Daarom worden op de Sibadaweg extra verkeersremmers aangebracht. Zo komen bij de ingang van de wijk en het kruispunt met de Gerrit Schuilstraat plateaus. Ook wordt de Sibadaweg optisch smaller gemaakt. Een deel van de kosten komen uit een landelijke subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het onderliggende wegennet verkeersveiliger te maken. Vanuit deze subsidie moesten dit jaar ook maatregelen worden uitgevoerd op de Botterweg en de Spoorstraat. Op de Botterweg zijn eerder deze maand drie verkeersdrempels aangebracht. En langs de Spoorstraat zijn eerder dit jaar vrijliggende fietspaden aangelegd.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

|Doorsturen

BuienradarAgenda