Nieuws

Verbinding door kokerblik met kunst

Natuurfotograaf  Wierd Snijder heeft afgelopen maandag een kunstwerk overhandigd aan burgemeester Roel Sluiter. Zij hebben hiermee samen de aftrap gegeven voor het kunstproject ‘kokerblik’: iemand die de koker krijgt mag het kunstwerk dat er in zit houden, op voorwaarde dat hij/zij zelf een eigengemaakt kunstwerk in de koker stopt en dit binnen twee weken weer doorgeeft aan iemand anders.

Jimmy Mol, Roeleke Naber, Tonny Holsbergen, Wierd Snijder, Roel Sluiter, Tieneke van Montfort, Antoinette Berkouwer, Lucie Visser en Marian van Unen. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

De enige eis die aan de doorgeefkunstwerken wordt gesteld, is dat deze in de koker passen. Dus het kan gaan om een opgerold schilderij maar ook om een muziekstuk, een gedicht, naaldkunst een beeldje of, zoals bij de start van het project, een foto. Aan Sluiter nu de beurt om binnen twee weken een eigen kunstwerk te vervaardigen en cadeau te doen aan een volgende deelnemer.

 

Van alle deelnemers wordt gevraagd zichzelf te vereeuwigen met het gekregen kunstwerk en deze selfie door te sturen naar de initiatiefnemers van het project. Tweewekelijks zal deze foto worden geplaatst in de Harlinger Courant en over precies een jaar, als de koker door 25 paar handen is gegaan, volgt een tentoonstelling van kunstwerken en selfies.

 

Burgemeester Sluiter vertelde dat hij al bezig is met een schilderij maar nog niet helemaal tevreden is. “Het is er nog niet”, zei hij, maar hij weet al wel aan wie hij de koker gaat doorgeven. “Dat blijft nog even geheim, over twee weken weten jullie meer!”

 

Het project ‘kokerblik’ is één van de initiatieven van de nieuwe stichting Kunstcollectief Harlingen. De stichting houdt zich bezig met vrolijke ‘community art’ kunstprojecten in Harlingen en omgeving. “Community art is het inzetten van kunst, in de meest brede zin van het woord, om de samenleving een beetje meer kleur te geven, om mensen onderling meer te verbinden”, vertelt Lucie Visser, bedenkster van het kokerblik-project.

 

De eerste onverwachte verbinding is al gelegd, want fotograaf Wierd Snijder woont in Franeker. Dat hij zijn kunstwerk geeft aan de burgemeester van Harlingen is toch wel bijzonder te noemen. Wierd lacht. “Ja, veel Franekers vinden de mooiste plek van Harlingen de bushalte naar Franeker maar ik kan hier wel verklappen dat dat ook een beetje jaloezie is, Franeker is mooi maar Harlingen is ook héél mooi! En ik vind het geweldig dat jullie burgemeester mijn foto in ontvangst wilde nemen.”

 

Het Kunstcollectief Harlingen zal de komende jaren regelmatig van zich laten horen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een plein-air schilderdag op 14 juli 2019; schilderen onder leiding van kunstenaars op tien mooie locaties in de binnenstad van Harlingen. Ook wordt in samenwerking met scholen gewerkt aan een permanente en kunstzinnig vormgegeven plaats waar planten gebracht maar ook gehaald kunnen worden.

Het Vestdijk-project, een lees en luistergroep die op maandagochtenden bij elkaar kwam in het Heerenlogement, had veel animo en is pasgeleden succesvol afgesloten. Het project heeft een vervolg gekregen met de Vestdijwandeling door Harlingen. Grootste uitdaging van het collectief is het realiseren van een permanent inloopatelier in het centrum van Harlingen waar kunstenaars werken en exposeren en waar iedereen vrijblijvend binnen kan lopen. “Dat zal niet op stel en sprong gerealiseerd zijn”, zegt één van de leden van het collectief. “Maar we gaan net zo lang door tot het er is!”

Op www.kunstcollectiefharlingen.nl is binnenkort meer informatie te vinden over stichting, initiatiefnemers en projecten.

|Doorsturen