Nieuws

Gemeente wint slepende rechtszaak

Vastgoedman Wopke Klaver “bijna zeker” in cassatie

HARLINGEN – Nieuwbouw in Harlingen is niet exclusief voor vastgoedman Wopke Klaver. Hij heeft evenmin recht op een schadevergoeding omdat de gemeente overleg heeft opgeschort. Dat heeft het Gerechtshof woensdagmorgen in hoger beroep bepaald. “Het vonnis ligt reeds bij onze cassatieadvocaat,” meldt Klaver desgevraagd, “en het is bijna wel zeker dat we in cassatie zullen gaan.” Daarnaast maakt Klaver melding van een nieuwe rechtszaak tegen de gemeente.

Het alleenrecht om in Harlingen te bouwen, zou volgens Klaver vastgelegd zijn in artikel 6 van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Harlingen en de vastgoedman. Na ongeveer negen jaar en vele rechtszaken, heeft het Gerechtshof woensdag uitspraak gedaan. Volgens het Hof gaat het artikel alleen over uitbreiding buiten de stad, en niet om bebouwen van open ruimte binnen de bebouwde kom. “Een heel belangrijke uitspraak”, zei wethouder Harry Boon woensdagavond in de raadszaal. Boon omschreef de kwestie als de hoofdmoot van de geschillen tussen gemeente en Klaver.

 

Klaver heeft verder een schadevergoeding van de gemeente geëist. De gemeente heeft eerder alle overleg opgeschort, en Klaver zou daardoor schade hebben geleden. De eis is door het Hof in hoger beroep afgewezen; volgens de rechter was het opschorten van overleg niet onrechtmatig.

Verder heeft het hof enkele vorderingen van de gemeente toegewezen. Het gaat om ruim 131.000 euro, plus rente.

De eis van de gemeente dat er in het zogenaamde Artikel 11-gebied een breed kanaal gegraven moet worden, zonder aansluiting met ander water, is door het Hof afgewezen. Klaver en de gemeente moeten over dit gebied in overleg.

 

Volgens Klaver heeft hij nog geld van de gemeente tegoed omdat gemeenten geen extra kosten in rekening mogen brengen voor zaken die ze niet betalen. Klaver verwijst daarbij naar een bedrag van € 2.541.169 dat in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen voor ‘vergoedingen bovenwijks’. “Het blijkt nu dat deze bepaling nietig is en dit bedrag dus niet behoeft te worden betaald”, stelt Klaver. “De reeds gedane betalingen zullen vermeerderd met rente door de gemeente moeten worden terugbetaald. Als de gemeente niet wil betalen komt er honderd procent zeker een nieuwe rechtszaak.”

 

Klaver vervolgt: “In de samenwerkingsovereenkomst is een bedrag opgenomen van € 385.714,00 voor plankosten. Conform de overeenkomst moet de gemeente deze kosten specificeren en onderbouwen. Tot op heden heeft de gemeente dit geweigerd. Ook op Wob-verzoeken wordt niet gereageerd. Er zijn nu dwangsommen vervallen. Als de gemeente deze niet snel zal betalen, zullen deze door de deurwaarder worden geïncasseerd.”

|Doorsturen