Nieuws

Unanieme boodschap aan Omrin: stoot minder zoutzuur uit

Provinciale Staten hebben vandaag een duidelijke boodschap afgegeven aan Omrin: vanaf 1 januari 2019 moet de afvaloven minder zoutzuur uitstoten. GrienLinks, SP en PvdA vroegen gedeputeerde Michiel Schier (SP) in een motie streng te handhaven. De motie werd door alle andere partijen ondersteund.

“Daarmee is de boodschap aan de afvalverbrander heel duidelijk”, meldt GrienLinks. Omrin moet een strenge meetmethode toepassen, die andere afvalverbranders ook gebruiken.

De afvaloven stoot al jaren (onder andere) te veel zoutzuur uit en zit daarmee ver boven de wettelijke norm. Dat komt doordat Omrin een vaste - ruime - waarde neemt als meetcorrectie op het jaargemiddelde.

Het maximum zit op 5 mg per kubieke meter, en Omrin rekt dat op met 4 mg (80 procent meer). Vergelijk je dat met een snelheidslimiet, dan zou je op een snelweg waar je 120 mag rijden, pas een boete krijgen als je sneller dan 216 kilometer per uur rijdt.

 

Rijkswaterstaat heeft onlangs overduidelijk een juiste methode voorgeschreven, en die biedt een marge van 1 mg. (Vertaald naar bovenstaand snelheidsvoorbeeld is dat geen 216 maar 144 km/uur.) Rijkswaterstaat stelt dat de werkwijze van Omrin leidt tot onnodige milieubelasting. Daarnaast zorgt de hoge zoutzuur-uitstoot in de afvaloven van Omrin tot snelle corrosie van de stoomleidingen, en dat heeft al vaker tot storingen geleid, waarbij ook dioxine is vrijgekomen.

 

Stichting Afvaloven Nee dringt al veel langer aan op handhaving vanwege de te grote uitstoot van (onder andere) zoutzuur. De stichting richtte zich eerder al tot de Europese Commissie, die erkende dat de meetcorrectie van Omrin te royaal is.

 

Opmerkelijk: stichting Afvaloven Nee stapte in juni naar de Raad van State vanwege de te hoge uitstoot van zoutzuur. Deze zaak draait ook om de meetcorrectie. De uitspraak in die zaak is maar liefst drie keer uitgesteld. De HC vroeg twee weken geleden naar de stand van zaken. Het zou volgens een voorlichter “niet al te lang meer duren”, maar er is nog steeds geen uitspraak - na in totaal meer dan 20 weken.

 

De provincie heeft eerder pogingen gedaan Omrin zover te krijgen de uitstoot van zoutzuur te verlagen, maar Omrin weigerde. Gedeputeerde Schrier is weer in gesprek met Omrin over de zoutzuur-uitstoot, en hij beschouwt de motie als een steun in de rug. Als Omrin de meetmethode na 1 januari niet aanpast, stellen GrienLinks, SP en PvdA, moet de provincie handhaven.

|Doorsturen