Nieuws

Uitbraak schurft in woonzorgcentrum De Batting

Binnen woonzorgcentrum De Batting in Harlingen is schurft geconstateerd bij ten minste drie bewoners en één medewerker op dezelfde etage. In overleg met GGD Fryslân, een deskundige infectiepreventie en een dermatoloog is direct de behandeling gestart. Daarbij worden ook de mensen meegenomen die met deze bewoners in contact zijn geweest.

Na de constatering van de scabiës is direct het geldende protocol in werking getreden. Alle bewoners op de etage worden verzorgd door medewerkers die beschermende kleding dragen. Daarmee wordt een verdere besmetting voorkomen.

Contactonderzoek

Omdat scabiës licht besmettelijk en scabiës crustosa bijzonder besmettelijk is, wordt er volgens het protocol contactonderzoek gedaan naar alle mensen die bij de bewoners in dezelfde leefruimte zijn geweest, lichamelijk contact hebben gehad of in aanraking zijn geweest met de kleding of beddengoed. Al deze personen behoren tot de behandelgroep. Het gaat daarbij ook om bezoekers van de bewoners. Er is een medewerker besmet en één medewerker verdacht van besmetting.

Vervolgstappen

Op dit moment wordt er in afstemming met de GGD Fryslân, een deskundige infectiepreventie en een dermatoloog bepaald wat de vervolgstappen worden. Morgen, vrijdag 28 augustus, is er een informatiebijeenkomst voor de naasten van de bewoners. Bewoners, familieleden, personeelsleden, bezoekers en vrijwilligers worden geïnformeerd en krijgen informatie over de eventuele behandeling en tips om de kans op besmetting te verminderen.

Wat is scabiës?

Scabiës, zoals schurft officieel heet, is een huidaandoening, veroorzaakt door schurftmijten. Ernstig is de kwaal niet, wel hinderlijk, vooral door de jeuk. Voor een besmetting moet iemand intensief en langdurig (vijftien minuten) huidcontact hebben gehad. Na besmetting duurt het twee tot zes weken voordat er klachten ontstaan. De aandoening is goed te behandelen. Scabiës crustosa is een vergevorderd stadium van de aandoening. Hierbij zijn er extreem veel scabiësmijten in en op de huid aanwezig. Bij deze vorm kan besmetting al na kortdurend contact optreden. Beide vormen van scabiës zijn erg lastig vast te stellen, vooral bij mensen die geen jeuk aangeven door bijvoorbeeld onderliggend lijden of medicijngebruik.

Verspreiding schurft komt vaker voor

Scabiës heeft niets te maken met slechte hygiëne. Verspreiding van schurft komt vaker voor in zorginstellingen doordat er veel lichamelijk contact is tussen bewoners onderling en bewoners en zorgmedewerkers. Mensen met een verminderde afweer lopen niet méér risico om deaandoening te krijgen. Maar als zij schurft krijgen, bestaat het risico dat zij meer mijten bij zich dragen en daardoor besmettelijker zijn voor hun omgeving dan andere, gezonde mensen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda