Nieuws

Tweede fase herinrichting Trebolbuurt van start

Deze week is aannemer Nota Infra gestart met de herinrichting van de Trebolbuurt, fase 2. In 2019 is het Oud Jaagpad al aangepakt en in 2020 de Barend Visserstraat. Nu worden de Tjerk Hiddes de Vriesstraat en een deel van de Ambachtsschoolstraat onder handen genomen.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

In het ontwerp voor de herinrichting worden bestaande gezonde bomen zoveel mogelijk gehandhaafd. Bovendien worden er nieuwe bomen aangeplant. Ook gaat de nieuwe inrichting niet ten koste van de parkeergelegenheid. De pleintjes krijgen een nieuwe rode bestrating, waardoor ze meer opvallen. De werkzaamheden duren tot medio september 2021. De komende jaren worden onder andere ook de Bosboom Toussaintstraat, Admiraal Stellingwerffstraat en Zuidoostersingel nog aangepakt. Het ontwerp voor de herinrichting staat op www.harlingen.nl/herinrichting-trebolbuurt-fase-2

Gemeente Harlingen heeft biodiversiteit als één van haar speerpunten en wil graag meer groen in de stad. Wethouder Harry Boon: “We hebben de plannen afgestemd met de bewoners en daar kwam uit voort dat bij een aantal enthousiaste bewoners een geveltuin wordt aangelegd. Zo wordt ook deze wijk weer een stukje groener. Een mooie toevoeging en wat mij betreft een blijvend element bij andere herinrichtingsplannen!”

De Trebolbuurt is in de beginjaren 80 van de vorige eeuw opnieuw ingericht. Naast de bouw van nieuwe woningen, is het stratenpatroon ingericht als woonerf. Dit om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk te verhogen.

Bewoners gaven aan dat ze de inrichting graag anders zien. Dit kwam naar voren tijdens de tweejaarlijkse wijkschouw, waarbij de gemeente samen met bewoners een ronde door de wijk loopt. Met name de krappe inrichting, weinig parkeerruimte en vreemde wegenstructuur geven problemen. Vanuit de brandweer en Omrin (legen afvalcontainers) worden deze problemen ook ervaren.

|Doorsturen

BuienradarAgenda