Nieuws

Twee ton voor Nieuw Zuid

HARLINGEN – Nieuw Zuid, het wijkproject voor Plan Zuid in het voormalige schoolgebouw aan de Pr. Irenestraat, krijgt € 200.000 uit het Friese Kansenfonds.

Het Kansenfonds, een subsidieregeling van de provincie Fryslân, is bedoeld om projecten van de grond te krijgen die kansarme mensen in Friesland helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Het gaat daarbij om vernieuwende sociale initiatieven. Het is belangrijk dat de projecten er toe bijdragen dat de Friese sociale infrastructuur op de langere termijn wordt versterkt. 

De provincie in een persbericht: “Driehonderdvijftig bewoners van de Harlinger wijk Nieuw Zuid krijgen de vraag mee te helpen aan verbetering van de leefbaarheid in hun wijk en van hun omgeving. Stichting De Skûle Welzijn wil met hen een niet-concurrerend bewonersbedrijf oprichten van waaruit zij werken aan ontwikkelingen in de wijk. Zo verbeteren ze niet alleen de leefomgeving, maar ook hun inkomenspositie.”

Van 8 februari 2019 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend voor het Kansenfonds. De nieuwe ronde sluit op 20 maart 2019.

|Doorsturen

BuienradarAgenda