Nieuws

Na jarenlang onderzoek een uniek boek:

‘Tussen de eerste en laatste saluutschoten’

De 69-jarige Bauke Posthuma heeft een bijzonder boek geschreven: ‘Tussen de eerste en laatste saluutschoten’. Hierin beschrijft hij onder andere een aantal gebeurtenissen die zich tijdens de oorlogsjaren in en rondom Harlingen hebben afgespeeld. Centraal daarin staan de lotgevallen van de uit het buitenland afkomstige militairen die in onder andere Harlingen een graf vonden, totaal 165 man. Van dat aantal zijn er vandaag de dag nog 98 graven terug te vinden.

Door Ubbo Posthuma

Bauke Posthuma te midden van de militaire graven – er ligt heel veel historie op dit kleine stukje grond. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Alles is met uiterste precisie opgeschreven, als vrucht van jarenlang onderzoek, waarbij Posthuma heeft gesproken met een zeer groot aantal collega-militairen, nabestaanden en tijdgenoten. Met name archiefonderzoek is een passie van deze ouwe seun. Als kind ging hij al met zijn vader mee naar de jaarlijkse 4 mei herdenkingen op de Alg. Begraafplaats. “Staande bij de graven stelde ik mij de vraag hoe het kon dat deze buitenlandse militairen hier lagen.”

Niet alleen in Harlingen liggen buitenlandse militairen begraven, maar ook in Franeker en de omliggende dorpen. Later werden de Amerikaanse, Franse en Duitse militairen naar elders overgebracht en herbegraven. In totaal zijn er nog 98 graven, waarvan 71 in Harlingen, met Engelsen, Canadezen, Australiërs en Belgen, gekenmerkt door witte grafstenen. Veel militairen spoelden aan bij de Harlinger kust.

Bij iedere herdenking - en dit al vele jaren - legt Bauke een bosje bloemen bij het graf van een Canadese militair. Dit voor een Canadese vrouw; haar neef was piloot en heeft hier zijn laatste rustplaats gevonden. “Via internet heb ik nog steeds contact met haar en stuur een foto van het graf met de bloemen, wat ze bijzonder waardeert.” Het groot onderhoud van deze graven wordt bekostigd door een Engelse Graven Stichting. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente.

Het zoeken in archieven van onder andere Het Hannemahuis en de Harlinger Courant leverde een schat van informatie op. Dertig jaar geleden besloot Bauke wat structuur te brengen in alles wat hij had en wist. Door deze onderzoeken kwam hij er achter dat er heel veel over te vertellen was. Met name de bom op de Schritsen en de nasleep van alle ellende die dit voortbracht. Maar niet alleen de bom op de Schritsen, ook de diverse luchtaanvallen en de brandbommen op het Rooie Dorp worden uitgebreid beschreven.

Ook de noodlandingen van vliegtuigen hier op het land en de Waddenzee. Verder de schade van losgeslagen kabelballonnen die bij storm hierheen dreven. Ook in Franeker zijn bommen gevallen. Niemand wist voorheen wie daar verantwoordelijk voor was. Bauke heeft het haarfijn uitgezocht en noemt het een primeur die nu eindelijk in het boek tot uiting komt.

Het boek telt 227 bladzijden op A-4 formaat en is rijkelijk voorzien van historische foto’s. Het voorwoord is geschreven door burgemeester Roel Sluiter die het eerste exemplaar onlangs in ontvangst heeft genomen. Het boek is gedrukt door Flevodruk Harlingen en wordt in eigen beheer door Bauke Posthuma uitgegeven. Het is verkrijgbaar voor een speciaal prijsje van € 20 in de boekhandels (ook bij de Bruna in Franeker) en op www.flevomedia.nl/boekenwinkel.

|Doorsturen

BuienradarAgenda