Nieuws

Tunnel onder de tunnelbak

Een zeldzaam doorkijkje: deze tunnel voor kabels en andere leidingen ligt onder de N31. Zoals de nieuwe N31 bij Harlingen een centrale op- en afrit heeft, heeft de nieuwe N31 eveneens een centrale ‘straat’ voor kabels en leidingen.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Bij de oude N31 werden de viaducten gebruikt om kabels en leidingen in de grond van de ene naar de andere kant te krijgen, vertelt Richard Peereboom van Peereboom Infra BV uit Welsum (Overijssel). “De nieuwe N31 ligt vier meter onder het maaiveld, waardoor het niet meer zo makkelijk was om de kabels en leidingen van de ene naar de andere kant te krijgen. Het idee is toen ontstaan voor een centrale locatie waar de kabels en leidingen de N31 moesten oversteken.”

 

Dit is inmiddels klaar: ze lopen door een ‘kabels- en leidingenstraat’. Alle oude kabels en leidingen moesten daarom verlegd worden. Zo was er bijvoorbeeld lange tijd een omleiding van de riolering bij de Kanaalweg. De ondergrondse straat is een constructie van stalen damwanden en beton, die zich haaks onder de bodem van de N31 bevindt ten zuiden van de Grensweg.

 

Aan weerszijden van de ‘kabels- en leidingenstraat’ bevinden zich rekken en steunen waarop kabels en leidingen liggen. Op de foto rechts twee zwarte buizen: een buis voor drinkwater van Vitens, en de onderste buis is van de gemeente Harlingen; hierdoor stroomt rioolwater. Het afvalwater van de binnenstad en woonwijk de Spiker wordt hier afgevoerd naar de rioolzuivering.

 

Links op de foto kabelgoten voor elektra en data (telefoon en internet). Peereboom: “Zoals je kunt zien is er nog extra ruimte om in de toekomst ook nog kabels en leidingen aan te brengen, zonder dat hiervoor ingrijpende werkzaamheden nodig zijn. We kunnen wel zeggen dat de kabels- en leidingenstraat toekomst-robuust is.”

 

De gemeente Harlingen heeft overigens aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren: de riolering van de Grensweg is vervangen en in de Oude Trekweg is eveneens een nieuw riool gelegd. In een deel van de Oosterparkweg (tussen Kimswerderweg en het vroegere viaduct) is een extra regenwaterriool aangelegd, zodat er geen water meer in de berm blijft staan.

|Doorsturen

BuienradarAgenda