Nieuws

Tsjerk Hiddessluis minder vaak open en dicht vanwege droogte

In verband met de aanhoudende droogte past de provincie het schutten in de Tsjerk Hiddessluis aan. De zeesluis in Harlingen gaat vanaf vandaag minder vaak open en dicht om het verlies van zoet water te beperken.

Pleziervaartuigen zullen voortaan in groepen of samen met de beroepsvaart door de sluis gaan. Dit kan leiden tot één uur extra oponthoud voor de pleziervaart.

De maatregel is genomen op verzoek van Wetterskip Fryslân. Hoe lang de maatregel duurt valt niet te zeggen. Door de droogte is de waterstand in Friese boezem relatief laag en is er weinig stroming. Door minder te schutten is er minder verlies van zoet water en komt er tegelijkertijd minder zout water binnen.

|Doorsturen