Nieuws

Trouwe donateurs KNRM in het zonnetje gezet

Zaterdagmorgen was een feestelijke morgen op KNRM-station Harlingen. Een groep trouwe donateurs was uitgenodigd voor een huldiging wegens hun langdurige lidmaatschap.

Door Ubbo Posthuma

De trouwe donateurs.(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Douwe Pals heette de gasten welkom en gaf het woord aan de voorzitter van de plaatselijke KNRM, Roel Sluiter. Terwijl de gasten genoten van koffie met gebak, toonde Sluiter zich blij met de komt van zoveel donateurs die al 50 of 60 jaar geld aan de KNRM overmaken. Soms van generatie op generatie. “Dit is voor de KNRM van levensbelang aangezien zij afhankelijk zijn van donateurs en/of schenkingen. Maar ook van levensbelang voor de mensen die in nood komen. Het is belangrijk dat er een KNRM is en ik zou me niet kunnen voorstellen dat er in een haven als Harlingen geen reddingsmaatschappij zou zijn.”

 

Het is dan ook bittere noodzaak, hield Sluiter zijn toehoorders voor. “Veel (zeil)schepen kwamen ook dit jaar weer in de problemen. Enerzijds door het vastlopen, anderzijds omdat men verzuimd had aan het begin van het vaarseizoen de dieseltank schoon te maken, waardoor de boel verstopt raakte. “Sommigen, zoals mijn zwager uit Leeuwarden, kreeg een tak in de schroef met alle ellende van dien. De KNRM biedt dan uitkomst. Ook hebben we dit jaar verschillende mooie evenementen gehad zoals de Tall Ships Races en de  zwemtocht van Maarten van der Weijde waar de KNRM nauw bij betrokken was. De KNRM-mensen zijn veelzijdig en dit inspireert mensen om donateur te worden, en daar zijn we u dan ook heel dankbaar voor”, aldus voorzitter Sluiter, die tot slot overging met de huldiging van de donateurs. 

 

50 Jaar donateur 

D.K. Doctor, Dronrijp; mevrouw Kliphuis-Dibbets, Harlingen; D.P. Keizer, Leeuwarden; F. van der Meulen, Leeuwarden; W. Bergsma, Workum; M. Sijtema, Wartena en de heer Smittenberg, Grou.

 

60 Jaar donateur

S. Scheltema, Easterein; P. Faber, Oentsjerk; D.M. Schaap, Burgum; mevrouw Van Leeuwen; N. Roos, Harlingen; J. Gielink, Harlingen.

 

Allen ontvingen de zilveren, respectievelijk de gouden speld en een boek van de KNRM. Een enkeling was niet aanwezig; zij krijgen hun speld per post opgestuurd. Tot slot werd er een boeiende film over de KNRM bekeken en de gasten konden even meevaren met een reddingboot, een kans die door velen werd aangegrepen. Daarna was er ter afsluiting van deze dag nog een hapje en een drankje.

|Doorsturen