Nieuws

Trio Van der Bos wint tropische Hotze Schuilpartij

Zondag vond op het Eendrachtkaatsveld de KNKB Heren hoofdklasse vrije formatie Hotze Schuilpartij plaats. Ondanks de tropische omstandigheden waren een kleine 350 bezoekers aanwezig. Het gesprek van de dag was het toekennen van een rode kaart aan Laas Pieter van Straten, die kaatste met een nog niet goedgekeurde kaatswant. De vraag rijst nu of Van Straten hierdoor de PC moet missen.

Door Ubbo Posthuma

De winnende parturen, scheidsrechter en aanmerkers. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Om 12.00 uur bonden tien parturen de strijd met elkaar aan. Scheidsrechter was Marinus Grond. Prijzensponsor was de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek. Oud-kaatser Johan Halbesma stelde de drie kransen beschikbaar.

 

Er werden bijzonder mooie partijen gekaatst. Partuur 1 met Jo de Spoot, Pier Piersma en Haye Jan Nicolay won in de eerste omloop van partuur 2; Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden (5-4 en 6-4). In de tweede omloop moest partuur 1 het onderspit delven tegen Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra (1-5 en 2-6).

 

Partuur 9, Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra had geen kind aan partuur 10: Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer, 5-1 en 6-0.

Kaatser Laas Pieter van Straten bewees zijn maten Auke Boomsma en Marten Feenstra een bijzonder slechte dienst. Hij werd door de scheidsrechter op de vingers getikt aangezien hij een nieuwe nog ongekeurde handschoen aan had. Hij trok later de bewuste kaatswant toch weer aan. Het kwam hem op een rode kaart te staan en hij werd van het veld gezonden. Zijn partuur moest nu met twee man verder tegen partuur 6 met Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar, en verloor met 5-5 en 4-6.

 

Uiteindelijk moest partuur 6 met Hans wassenaar c.s. het in de finale opnemen tegen partuur 9. Het favoriete partuur met Gert Anne van der Bos c.s. kwam met 5-2 achter maar wist uiteindelijk de stand om te buigen naar 5-5. Op de stand 5-5 en 6-4 voor Gert Anne van der Bos c.s., werd de bal buiten geslagen en dat betekende de eerste prijs voor het trio Van der Bos.

 

De prijzen en kransen werden uitgereikt door Simon de Groot van kaatsvereniging Eendracht. Met ruime meerderheid van stemmen werd Tjisse Steenstra tot koning uitgeroepen. Hij mocht de ‘bronzen Hotze’ in ontvangst nemen. Deze werd vorig jaar door Bauke Triemstra in de wacht gesleept. Alle vrijwilligers die deze dag weer tot een succes hadden gemaakt, werden door De Groot bedankt. Het kwam hen op een hartelijk applaus te staan.

 

Uitslag

1) Gert-Anne van der Bos, Tjisse Steenstra (koning),Taeke Triemstra.

2) Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.

3) Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

|Doorsturen