Nieuws

Toekomstplaatje Kimswerda stukje onduidelijker

De Waddenpromenade koppelen aan het centrumgebied. Voldoende laadpalen en gebruik fiets en ov stimuleren. ’s Zomers extra (mobiele) fietsstallingen en andere verbeteringen in het centrum. En natuurlijk de gevaarlijke verkeerssituatie bij Kimswerda. Dat zijn enkele onderwerpen voor de ‘Mobiliteitsvisie’ waar de gemeente aan werkt. Een infoavond afgelopen dinsdag trok een kleine twintig bezoekers, waaronder vooral veel raadsleden. (Er was rekening gehouden met een grotere opkomt; er was 5 liter koffie.)

Hoe ziet de gemeente Harlingen er over tien jaar uit qua bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeerbeleid? Dat toekomstplaatje komt in een Mobiliteitsvisie waar de gemeente nu aan werkt. De gemeenteraad heeft komend voorjaar het laatste woord over het uitvoeringsprogramma, en na vijf jaar zal de gemeente kijken of ze op de goede weg zit.

Bij een inventarisatie zijn knelpunten in kaart gebracht: die zitten vooral in het centrum en de meeste stemmen gingen naar winkelcentrum Kimswerda. Wat betreft parkeeroverlast gingen er bij een eerdere bijeenkomst veel stemmen op voor handhaving en een parkeergarage. Verder bevoorrading van winkels in het centrum met venstertijden beperken tot de rustige periode.

Middels bewegwijzering zou er minder verkeer door knelpunt Prinsenstraat moeten rijden. Er ligt het idee om de parkeerlimiet in de Voorstraat te verlagen naar een half uur, en de Grote Bredeplaats in de zomer af te sluiten voor autoverkeer. Daarnaast een plan om de rijrichting van de Vismarkt en de Grote Bredeplaats om te draaien. “Hoe wil je dat doen als de Grote Bredeplaats in de zomer dicht is”, vroeg iemand in de zaal.

Verder een plan om in de zomer ‘fietsvlonders’ te plaatsen. Dat zijn verplaatsbare plateaus waar je fietsen op kunt stallen. Deze zouden op autoparkeerplaatsen geplaatst kunnen worden. “Er zijn al niet veel parkeerplaatsen voor de bakker en de slager”, zei iemand in de zaal. Zijn oplossing: maak een fietsenstalling waar nu zitbanken staan, en plaats zitbanken rondom te bomen.

Wethouder Harry Boon vertelde dat de verkeerssituatie bij de Jumbo verbeterd gaat worden, zodra de supermarkt gaat uitbreiden.

Tot slot Kimswerda. Dat er iets moet gebeuren aan de onveilige verkeerssituatie, is duidelijk. Er ligt al jaren een plan. Wethouder Boon zei enkele weken geleden in een raadscommissievergadering dat de gemeente “echt een heel goed idee” heeft om de gevaarlijke situatie op te lossen, en dat plan zou worden opgenomen in de mobiliteitsvisie.

“Volgens ons moet je het zo in ieder geval niet doen”, zei Johan Munsterman van Goudappel Coffeng, een expert ingehuurd door de gemeente. Munsterman zei ook dat ideeën welkom zijn.

Wethouder Boon: “Om een zorgvuldige afweging te maken voor de aanpassing van de Kimswerdaweg is Goudappel Coffeng ingehuurd. Wij maken gebruik van hun expertise op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Zij onderzoeken de opties en vervolgens gaan we met deze partij in conclaaf over wat de beste optie is, alvorens we in gesprek gaan met de ontwikkelaar over de realisatie.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda