Nieuws

Tegenvallers en besparingen bij bouw cultureel centrum Voorstraat

HARLINGEN - Muren van Voorstraat 54 - het voormalige pand van fotograaf Wim Smits - waren in zo’n slechte staat, dat ze een gevaar opleverden en (deels) afgebroken moesten worden. Deze en andere tegenslagen hebben de kosten voor het nieuwe culturele centrum in de Voorstraat opgeschroefd, maar door besparingen blijft het werk binnen het budget van € 2.186.000.

Dat de muren zo slecht waren, kon van tevoren niet worden aangegeven, meldt het college van B en W in een raadsinformatiebrief. “Tijdens de sloopwerkzaamheden is gebleken dat zowel de historische muur aan de kant van het museum, als de muur aan de kant van de bibliotheek (…) zo zwak waren dat deze een gevaar opleverden.”

Stutten van de muren bleek niet voldoende, waarna deze zijn afgebroken. Een historische muur is gedocumenteerd afgebroken en de stenen zijn bewaard om de muur in oorspronkelijke vorm terug te bouwen.

 

De voormalige fotozaak op Voorstraat 54 gaat museum het Hannemahuis en de bibliotheek met elkaar verbinden: nummer 54 wordt de centrale entree met een boekenwinkeltje.

 

Het dak bleek ook krakkemikkig: “Alle dakpannen zijn van het dak gehaald om zo de spanten en balken te kunnen vernieuwen. De dakpannen worden, voor zover bruikbaar, weer teruggeplaatst. Ook de dragende balken van zowel de zolder als van de verdiepingen zijn in zeer slechte staat. Deze worden deels vervangen.”

 

Van tevoren is er rekening gehouden met meerwerk, maar de staat van het pand bleek een stuk slechter dan verwacht. Ook de kosten van het installatiewerk vallen hoger uit dan geraamd, zelfs na kostenbesparingen. Volgens een inschatting blijft het project binnen het budget, door besparingen op onder andere materiaalgebruik.

 

Enkele andere werkzaamheden die B en W onder de aandacht brengen: vervuilde grond is afgevoerd en gesaneerd; vanwege hoogteverschil wordt er een keerwand aangebracht om wateroverlast te voorkomen en de graafwerkzaamheden zijn door archeologen begeleid.

 

Nu het sloopwerk er op zit, is er een start gemaakt met de aanleg van de fundering, en binnenkort kan er gebouwd worden. Naar verwachting wordt dat werk eind oktober afgerond, waarna de interieurbouw van start kan. In december moet het werk klaar zijn.

 

Nog vóór de bouwvak zullen de werkzaamheden aan de voorgevel zo ver mogelijk worden afgerond. Tijdens de bouwvak verdwijnt de bouwplaats tijdelijk, zodat er tijdens de Tall Ships Races geen overlast is.

|Doorsturen