Nieuws

Tang Soo Do school Shi Sun maakt Oosterpark schoon

HARLINGEN - Tang Soo Do school Shi Sun uit Harlingen heeft afgelopen zaterdag, in samenwerking met Samen Fryslân Schoon, een schoonmaakactie gehouden in het Oosterpark.

Rond negen uur verzamelde een grote groep van ruim twintig sporters zich bij de trainingszaal (Do Jang) aan de Oosterparkweg in Harlingen. Daarna liepen zij met hun prikstokken en vuilniszakken door de buurt en raapten onderweg alle afval op die ze tegenkwamen.

Vooral veel plastic, zoals chipszakken en verpakkingen van snoep, maar ook veel blikjes. Ondanks het koude weer lieten de sporters zich niet tegenhouden en ze hebben na een flinke wandeling ruim tien vuilniszakken vol afval op kunnen ruimen. Dit gaf natuurlijk een goed gevoel, maar vooral de opmerkingen en complimenten van mensen in de buurt zorgden er voor dat de hele groep goed gemotiveerd bleef.

De Friese Milieu Federatie slaat samen met IVN, Omrin en de gemeenten Waadhoeke en Harlingen de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Dorpen en verenigingen kunnen in 2018 meedoen door een schoonmaakactie te organiseren en daarmee € 100 verdienen voor hun club. Meer informatie bij Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie via l.statema@friesemilieufederatie.nl.

|Doorsturen