Nieuws

Symposium 200 jaar zeevaartonderwijs in Nederland en Harlingen

HARLINGEN - De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseert in samenwerking met de Maritieme Academie Harlingen op zaterdag 26 mei een symposium over 200 jaar zeevaartonderwijs in Nederland en Harlingen. Het symposium wordt gehouden van 13.00 tot 18.00 uur, met aan het eind een buffet. Het symposium wordt gehouden in De Maritieme Academie Harlingen (Almenumerweg 1, 8861 KM) te Harlingen.

Na de val van Napoleon krabbelde de Nederlandse economie langzaam op uit een diep dal. In Harlingen werd in 1818 door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen het initiatief genomen tot de oprichting van een zeevaartschool die stuurlieden moest opleiden. Van deze opleiding moet men zich nog geen al te grote voorstelling maken. Het onderwijs werd in de wintermaanden bij de directeur aan huis gegeven. Het begin van deze school was dus klein, maar het was toch het begin van een periode van twee eeuwen zeevaartonderwijs in Harlingen.

In die twee eeuwen heeft de opleiding pieken en dalen gekend en zeer verschillende gedaantes gekend. Soms was het aantal leerlingen gevaarlijk laag en soms leek de opheffing nabij, maar steeds is zeevaartonderwijs in Harlingen gebleven.

 

Sinds enige decennia kennen we de opleiding als de Maritieme Academie Harlingen. Die staat in 2018 uitvoerig stil bij haar jubileum. Voor de historische component is er samenwerking met de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy.

Zes sprekers komen aan het woord op het symposium. Voor de pauze zijn dat Karel Davids over ‘De ontwikkeling van het zeevaartonderwijs in Nederland’; Diederick Wildeman met de lezing ‘Schatkamer der stuurlieden, een basis voor kennis van de navigatie’ en Nicolàs de Hilster over ‘De invloed van navigatie-instrumenten op ontwikkeling van het zeevaartonderwijs’. Na de pauze vervolgt Arjen Dijkstra de middag met een lezing over ‘De relatie tussen wiskunde en zeevaartonderwijs’, gevolgd door Henny Krul over ‘Zeevaartonderwijs nu en in de toekomst’ en als laatste komt Jur Leinenga aan het woord over zijn boek dat enkele dagen eerder in het Entrepotgebouw gepresenteerd wordt: ‘Leren navigeren, 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen’ (zie hier).

Deelnemen aan het symposium kost € 10. Wie ook mee wil doen aan het buffet, betaalt € 30. Opgave voor het symposium en het buffet kan via www.fryske-akademy.nl/zeevaartonderwijs.

|Doorsturen