Nieuws

SWSH organiseert middagreisje

Woensdag 7 september organiseert de Stichting Welzijn Senioren Harlingen weer een gezellig middagreisje. Er wordt om 12.30 uur vertrokken vanaf Harlinga, om 12.40 uur vanaf het Station en als laatste vanaf het Vierkant om 12.50 uur. Deze keer gaaat de reis naar Cultuur Historisch Museum “de Sukerei” in Damwoude. Kosten bedragen € 10,- incl. koffie/thee met oranjekoek en entree museum. Graag overmaken op rekeningnummer NL84ABNA0457320583 t.n.v. SWSH. Opgeven kan bij Coby Helmstrijd via 0517418719, voor 1 september.

|Doorsturen

BuienradarAgenda