Nieuws

Supermarktoorlog in de raadszaal

HARLINGEN - Op basis van onjuiste informatie van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad een besluit genomen over verruiming van winkeltijden. Dat stelt de vereniging Ondernemend Harlingen. Winkels kunnen daardoor op zondag niet om 9.00 maar pas om 11.00 uur open. Ondernemend Harlingen en de ChristenUnie spraken beide met de supermarkten, maar hebben informatie die haaks op elkaar staat. Marga Liefting van de ChristenUnie wil opkomen voor de “menselijke maat” en de lokale ondernemers. Ondernemend Harlingen komt ook op voor de ondernemers, en de ontwikkeling van een toeristenstad, en heeft het gemeentebestuur gevraagd het raadsbesluit te herzien.

Winkels mogen op zondag om 9.00 uur open. Dat voorstel lag twee weken geleden bij de gemeenteraad. Tot verbazing van burgemeester Roel Sluiter kwam de ChristenUnie met een amendement, om de tijd op te schuiven naar 11.00 uur. Volgens Sluiter hadden de supermarkten in de zomer te kennen gegeven, dat ze eerder open wilden op zondag. Maar Marga Liefting kwam met een ander verhaal: ze had met de supermarkten gesproken en die wilden - op één na - helemaal niet om 9.00 uur open. Haar amendement om de zondagse openingstijd op elf uur te zetten, kreeg steun van CDA, Wad’n Partij en PvdA, die het werk van Liefting omschreef als “gedegen onderzoek”.

 

Een beetje tenenkrommend. Zo omschreef Milan Grijmans de verhandelingen in de raad, toen ze afgelopen woensdag kwam inspreken namens vereniging Ondernemend Harlingen (meer dan honderd leden). “Waarom zijn wij niet geconsulteerd?” vroeg Grijmans. “Het gaat niet alleen om supermarkten; het is een algemeen besluit, ook voor andere winkels. Het is echt een gemiste kans dat we dit niet samen oppakken.”

 

Grijmans vroeg het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. “En eerlijk met elkaar in discussie te gaan.” Ze had eerder al een brief aan de gemeenteraad gestuurd, die eigenlijk geen spaan heel liet van het onderzoek van de ChristenUnie. Ondernemend Haringen deed eigen onderzoek, en sprak met de mensen die over de openingstijden gaan; de directies. Daar kwam min of meer het tegenovergestelde uit: één supermarkt vindt 11.00 uur vroeg genoeg, drie supermarkten willen wel om 9.00 uur open en één vindt 10.30 vroeg genoeg. (Daarnaast mag de Spar al om 9.00 uur open onder een ‘pomphoudersvergunning’.)

 

“We werpen deze behandeling verre van ons”, zei Marga Liefting in de raadszaal. “Zo zullen wij nooit omgaan met mensen en met zaken. Wat de ChristenUnie heeft gedaan staat nog steeds als een huis.” Ze laat desgevraagd weten dat de twee supermarktonderzoeken verschillen, doordat beide partijen verschillende mensen hebben gesproken. “Ik heb me hard gemaakt voor de lokale supermarktondernemers”, zegt Liefting. “Ondernemend Harlingen heeft hoofdkantoren gebeld, en gevraagd wat het hoofdkantoor zou willen.”

Grijmans: “Mevrouw Liefting heeft hoogstwaarschijnlijk - gelet op haar verhaal - gesproken met de bedrijfsleiders die op dat moment aanwezig waren. Met alle respect, maar bedrijfsleiders van de supermarkten Albert Heijn, Poiesz, Lidl en Aldi maken geen beleid. Daarom hebben wij de decisionmakers van deze supermarkten om hun visie gevraagd op de verruiming van de winkeltijden van 9.00 tot 18.00 uur op zon- en feestdagen van hun supermarkt in Harlingen. Dit geeft naar de mening van OH een beter beeld van de wens van de supermarkten in Harlingen dan de mening van een individuele bedrijfsleider die daar geen zeggenschap over heeft.”

 

Volgens Liefting was het raadsvoorstel voor opening vanaf 9.00 uur sowieso geen sterk voorstel. “De burgemeester stelde dat supermarkteigenaren in een gesprek aangaven dat ze om negen uur open wilden. Maar het doel van die bijeenkomst was niet het bespreken van de openingstijden. Het ging over de Visserijdagen en die openingstijden zijn erin gefietst.” Volgens Liefting waren niet alle supermarktondernemers er bij, en waren vier van de zes tegen opening vanaf 9.00 uur. “Dat vond ik wel heel erg veel.”

Liefting zegt dat ze naderhand geen negatieve reacties heeft gehad van de supermarkten. “Sterker nog, ik heb een slagroomtaart gekregen.”

Je mag als raadslid toch geen geschenken aannemen? Liefting: “Dit is niet substantieel.”

 

Grijmans reageerde verder in haar brief, die ze schreef namens het bestuur, op een opmerking die Hendrik Sijtsma (CDA) twee weken geleden maakte. Hij zij dat hij met de woordvoerder van “Harlingen Onderneemt” had gesproken “en die wist van niks”. Maar de woordvoerder van Ondernemend Harlingen is Grijmans, en zij ontkent dat in de brief: “Er is niet met Ondernemend Harlingen gesproken.” En dat wreef ze afgelopen woensdag nog maar even in. “Er schijnen mensen mij niet te kennen.” Volgens Ondernemend Harlingen is een ruimere openstelling van de winkels in het algemeen belang van (toeristenstad) Harlingen; het is van belang om mensen in de stad te houden.

 

Wethouder Paul Schoute (VVD) concludeerde dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. “We moeten dit beter gaan doen. Ten eerste beter communiceren naar ondernemers en ten tweede voor in het hoofd hebben dat we met belanghebbenden overleggen. En daar moeten we van gaan leren.”

|Doorsturen