Nieuws

Subsidie voor project tegen medicijnresten in Waddenzee

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen die medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. Daar veroorzaken ze schade aan het ecologisch systeem. De kosten van het onderzoeksproject met de naam Regain zijn € 3,5 miljoen. Het Waddenfonds subsidieert daarvan € 1,2 miljoen. Regain is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), waarbij de waddenprovincies omvangrijke en meerjarige projecten financieren.  Als het onderzoeksproject in Garmerwolde slaagt, dan kunnen deze zuiveringsmethoden ook elders in het Waddengebied worden ingezet.

Rioolzuiveringsinstallatie Garmerwolde.

Naast het verwijderen van medicijnresten in het gezuiverd afvalwater wordt gekeken naar hergebruik hiervan voor proceswater in de industrie. Het is de bedoeling dit water op termijn te leveren aan bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die hoeven dan niet langer kostbaar en steeds schaarser wordend drinkwater te gebruiken. Op die manier wil Regain twee vliegen in één klap slaan. In het project werken Waterschap Noorderzijlvest, watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie) en North Water, leverancier van industrieel industriewater, samen.

Uit onderzoek blijkt dat er dagelijks alleen al via de rioolzuiveringsinstallatie van Garmerwolde zeven kilo medicijnresten geloosd wordt op het Eemskanaal en vervolgens in de Waddenzee terecht komt. Er zullen duurzame technologieën ingezet worden om het gezuiverde afvalwater te ontdoen van medicijnresten en verder geschikt te maken als proceswater voor de industrie.

Het onderzoeksproject duurt drie jaar. Als de test slaagt zal een volledig nieuwe fabriek gebouwd worden in Garmerwolde. De realisatie hangt mede af van de vraag naar proceswater in de industrie.

De kennis die wordt opgedaan zal worden gedeeld en verspreid in het gehele Waddengebied. Ook voor andere Waddenhavens als Harlingen en Den Helder en voor de Waddeneilanden, kan dit project een duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Ook omdat proceswater vaak een belangrijke randvoorwaarde is voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Daarnaast biedt gerecycled rioolwater kansen voor de verdere ontwikkeling van waterstofindustrie.

|Doorsturen

BuienradarAgenda