Nieuws

Subsidie nieuw fietspad Wijnaldum – Midlum

De provincie Fryslân geeft 200.000 euro subsidie vanuit het project Fyts!mpuls voor het realiseren van het fietspad tussen de dorpen Wijnaldum en Midlum. Het nieuwe fietspad zorgt er namelijk voor dat schoolgaande kinderen uit Wijnaldum veilig en snel naar basisschool Middelstein in Midlum kunnen fietsen.

Na de bouw van een fietstunnel is dit verleden tijd. (Foto: Joachim de Ruijter)

Bovendien geeft het nieuwe pad de mogelijkheid tot een mooi ommetje voor inwoners van gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen. Ook gemeente Harlingen stelt geld beschikbaar voor het nieuwe fietspad.

De huidige fietsroute loopt via de Haulewei (N393) en de Harlingerstraatweg. Sinds de sluiting van de basisschool in Wijnaldum in 2013, wordt deze route veel gebruikt door schoolgaande kinderen. De nieuwe fietsverbinding loopt vrij recht tussen de beide dorpen. De route is daarmee bijna twee kilometer korter dan de huidige route. Daar waar het fietspad de provinciale weg (N390) kruist, wordt een fietstunnel gerealiseerd.

Aannemer Oosterhof-Holman uit Harlingen is inmiddels gestart met de voorbereidingen. De verwachting is dat de eerste fietsers in het voorjaar van 2021 gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad.

|Doorsturen

BuienradarAgenda