Nieuws

Stormvloeddeuren keersluis SAS teruggeplaatst

HARLINGEN - Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen periode de keersluis SAS in Harlingen opgeknapt. Na bijna twintig jaar waren de vier stalen sluisdeuren, aandrijvingen en andere installatieonderdelen toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Afgelopen dinsdag werden de sluisdeuren teruggeplaatst. Daarmee werden de werkzaamheden afgerond en wordt de waterkerende functie van de sluis ook voor de toekomst behouden.

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de primaire keringen: zeedijken, duinen en sluizen en gemalen in de kering. De keersluis Sas Harlingen is in 1963 gebouwd en in eigendom van Wetterskip Fryslân. De sluis bestaat uit twee vloeddeuren (aan de stadskant) en twee stormvloeddeuren (aan de Waddenzeekant). Rond 2003 is de keersluis Sas helemaal opgeknapt. De houten deuren zijn toen vervangen door stalen deuren. Om de waterkerende functie van de sluis ook in de toekomst te behouden, moest deze worden gerenoveerd. 

 

De volgende werkzaamheden zijn verricht: De deuren zijn opgeknapt, schoongemaakt en voorzien van een coating; De ‘slibopwoelinstallatie’ in de kelders van de sluis is hersteld. Deze installatie, die het slib verwijdert als de sluisdeuren in gebruik zijn, werkte niet meer goed; De aandrijvingen van de sluisdeuren in de kelders zijn hersteld; Het houtwerk op de deuren, dat zorgt voor goede afdichting, is vervangen. Bij de renovatie bleek het hout te zijn aangetast door paalworm.

Er zijn kleine reparaties verricht aan het beton, de luiken en leuningen van de sluis.

 

Als voorbereiding op de terugplaatsing van de stormvloeddeuren is de sluiskolk vorige week schoongemaakt. Met een pomp op een schip is het slib opgezogen en duikers hebben de sluiskolk geïnspecteerd. 

|Doorsturen

BuienradarAgenda