Nieuws

Snelheid jeugdzorg kan beter

Stijgende lijn zorg en ondersteuning Wmo en Jeugdwet

HARLINGEN - Inwoners van de gemeente Harlingen die een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet, zijn positiever over de zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit een cliënt-onderzoek, waarbij werd gekeken naar de ervaringen in 2017 ten opzichte van 2016. De snelheid van de jeugdzorg laat nog te wensen over.

Veel Wmo-cliënten geven aan dat zij tevreden zijn over het contact en dat de ondersteuning goed aansluit op de hulpvraag. De gemeente Harlingen scoort hoog en de cliënten zijn over de gehele linie iets positiever dan vorig jaar. 87 Procent van de respondenten geeft aan dat zij door de hulp en ondersteuning zelfredzamer zijn geworden. Tachtig procent van de respondenten geeft aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd.

In het onderzoek worden ook verbeterpunten gesignaleerd. Zo komt de overbelasting van mantelzorgers naar voren en is de communicatie richting bewoners, over waar zij met hun vragen en zorgen terecht kunnen, een aandachtspunt.

Ook wat betreft jeugdzorg is er sprake van toenemende kwaliteit. Ruim 84 procent van de respondenten geeft aan zich beter te voelen door de hulp en ondersteuning. Het snel geholpen worden en het kunnen krijgen van benodigde hulp worden minder positief gewaardeerd . In vergelijking met andere gemeenten scoort Harlingen op dit gebied lager.

Het ervaringsonderzoek werd, in opdracht van de gemeente Harlingen, uitgevoerd door BMC Onderzoek. Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners die een beroep doen op de Wmo en Jeugdwet. Via het cliënt-ervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad en haar inwoners.

|Doorsturen

BuienradarAgenda