Nieuws

Stichting Sportpromotie Harlingen wordt Stichting Sportakkoord Harlingen

Harlingen heeft sinds 5 maart een Stichting Sportakkoord Harlingen. Die vervangt de huidige Stichting Sportpromotie Harlingen. De nieuwe stichting vormt de onafhankelijke verbinding tussen sportverenigingen, Beweegteam Harlingen en gemeente Harlingen.

Sinds de lancering van het Lokaal Sportakkoord Harlingen in september 2020 is achter de schermen hard gewerkt aan het inrichten van een organisatie die dit sportakkoord tot uitvoering kan brengen. In dat kader zijn er gesprekken gevoerd met de Stichting Sportpromotie Harlingen. Zij gaven aan het Lokaal Sportakkoord te omarmen en graag bij te willen dragen aan een succesvolle uitwerking daarvan. In samenspraak met de gemeente Harlingen en Stichting Sportpromotie Harlingen is besloten om de naam te veranderen in Stichting Sportakkoord Harlingen. Deze nieuwe stichting heeft de verantwoordelijkheid samen met de gemeente Harlingen en het Beweegteam, om de doelstellingen van deze nieuwe Stichting Sportakkoord Harlingen te realiseren. 

Vier ambities 

De Stichting Sportakkoord Harlingen gaat aan de slag met de vier benoemde ambities in het Sportakkoord Harlingen: Inclusief sporten en bewegen; Van jongs af aan vaardig in bewegen; Duurzame sportinfrastructuu; een Positieve sportcultuur. Daarnaast blijft de Stichting de jaarlijkse gemeentelijke verkiezing van sportman, sportvrouw en sportteam van het jaar organiseren en blijft zij zich inzetten voor het bevorderen en stimuleren van sport, spel en bewegen voor alle inwoners van Harlingen.

De nieuwe Stichting bestaat uit personen die met een brede blik naar de sport- en beweegsector kijken. Om de ambities van het Lokaal Sportakkoord te realiseren, gaat de Stichting nauw samenwerken met het Beweegteam Harlingen.  Het bestuur wordt gevormd door één lid van de voormalige Stichting Sportpromotie Harlingen, Simon de Groot, aangevuld met drie nieuwe bestuursleden: Johan Schikker (voorzitter), Martien van den Haak (penningmeester) en Max van den Broek (secretaris).

Afscheid bestuursleden

Afgelopen vrijdag is informeel afscheid genomen van drie bestuursleden van Stichting Sportpromotie Harlingen. Wethouder Harry Boon en voorzitter Johan Schikker van de Stichting Sportakkoord Harlingen hebben de drie oud-bestuursleden, die jarenlang het gezicht waren van de Stichting Sportpromotie, thuis verrast met een bloemetje. Op een later moment, als de omstandigheden het weer toelaten, volgt nog een uitgebreider afscheid. Bestuurslid Simon de Groot is bereid gevonden om de overstap te maken naar de nieuwe Stichting Sportakkoord Harlingen. De stichting dankt Gerben Boskma, Sjoerd de Jong en Henk Metz voor hun bijdrage en inzet.

Organisaties die niet betrokken waren in het proces van totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord Harlingen en alsnog willen aansluiten zijn van harte welkom. Evenals iedereen die wil bijdragen aan het realiseren van de ambities uit het Sportakkoord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beweegteam Jorine van Dijk (beweegteamharlingen.nl/het-team).

|Doorsturen

BuienradarAgenda