Nieuws

Stichting Seun & Steun krijgt ANBI-status

Stichting Seun & Steun heeft de ANBI-status gekregen. ANBI is kort voor ‘algemeen nut beogende instelling’, en deze status is aantrekkelijk voor donateurs. “Mede dankzij de belangeloze inzet van Hans van der Werf en mr. H.J. Hettema hebben we het fantastische bericht mogen ontvangen van de Belastingdienst dat Stichting Seun & Steun de ABNI-status heeft gekregen”, meldt het bestuur. “We hopen dat deze status ons in de toekomst bepaald geen windeieren zal leggen! De ‘donatieknop’ staat in ieder geval al gereed op onze website www.seunensteun.nl.

Al enkele maanden was het bestuur achter de schermen druk bezig met het aanvragen van de ANBI-status. “Het verkrijgen van de ANBI-status is voor ons als stichting van groot belang. Het hebben van een dergelijke status biedt namelijk een aantal (fiscale) voordelen. Zo leveren giften aan een ANBI belastingvoordeel op, het kan hierbij om eenmalige, maar ook periodieke giften gaan. Een ander groot voordeel is dat mensen die in zich in een uitkeringssituatie bevinden bij een ANBI als vrijwilliger aan de slag mogen met behoud van hun uitkering.”

 Het verkrijgen van een ANBI-status is geen eenvoudig proces. Zo zijn er strikte voorwaarden waaraan een stichting moet voldoen. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben en moet voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur van de ANBI mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Daarnaast mag een ANBI ook niet te veel vermogen hebben. Ook dient de ANBI een beleidsplan te hebben. Een flink pakket aan eisen dus. “Gelukkig hebben we tijdens dit proces de hulp mogen ontvangen van één van onze kantoorvrijwilligers, Hans van der Werf”, meldt het bestuur van Seun & Steun. “Hans is bekend met de toekenning van een ABNI-status en is voor ons als stichting van onschatbare waarde geweest tijdens het proces van aanvragen. Er bleek ook een notariële wijziging plaats te moeten vinden, welke geheel kosteloos door notaris mr. H.J. Hettema is voltrokken.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda