Nieuws

Steunpunt Vluchtelingen zoekt steun

Omdat er de komende tijd een grotere toestroom statushouders naar de gemeenten wordt verwacht, zoekt het Steunpunt Vluchtelingen nieuwe vrijwilligers, die als maatschappelijk begeleider aan de slag kunnen.

De Skûle Welzijn biedt vluchtelingen met een verblijfsvergunning maatschappelijke ondersteuning. Met deze ondersteuning kunnen zij volwaardig en zelfstandig deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Deze steun wordt gegeven door vrijwilligers en beroepskrachten.

De steunpunten in Harlingen en Waadhoeke zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “Wij bieden boeiend werk in een fijne groep van zeer betrokken en enthousiaste professionals en vrijwilligers. Uiteraard is er begeleiding van een professional, waar je altijd op kunt terugvallen voor vragen en advies.”

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze affiniteit met de doelgroep hebben, evenals tijd en praktische kennis van de Nederlandse samenleving. Info en aanmelden bij Marjan van der Heide via 06-51422176.

|Doorsturen

BuienradarAgenda